عکس/ حضور متفاوت یک مرد در راهپیمایی ۲۲ بهمن تبریز

۲۲ بهمن جلوه حضور مردم است. هم جمهوریت است و هم اسلامیت. عکس زیر از حضور حماسی مردی حکایت دارد که علیرغم مشکل جسمی پای در میدان گذاشته و این عشقی است که خیلی ها درک نمی کنند. اینجا مسیر فرعی راهپیمایی است، کیلومترها فاصله دارد تا محل تجمع، خودش را کشان کشان می کشید پشت بچه ها

عکس/ حضور متفاوت یک مرد در راهپیمایی 22 بهمن تبریز

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.