سمینار شبکه فناوری اقلیم سازمان ملل متحد در تبریز برگزار شد

سمینار مرکز و شبکه فناوری اقلیم سازمان ملل متحد در دانشگاه تبریز برگزار شد.

به گزارش تبریز بیدار به نقل از مهر، سمینار مرکز و شبکه فناوری اقلیم سازمان ملل متحد با هدف بحث و تبادل نظر در مورد موضوعاتی چون لزوم توجه همگان به مسایل زیست  محیطی و تحولات سریع این بخش و همچنین اثرات ناشی از وقوع تغییرات اقلیم بر محیط زیست انسانی و طبیعی در سالن کنفرانس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز برگزار شد.

حمیدرضا قاسم زاده مقائم مقام رییس دانشگاه تبریز پیش از ظهر دوشنبه در بخشی از این سمینار گفت: سمینار مرکز و شبکه فناوری اقلیم سازمان ملل متحد با هدف استفاده از فرصت‌ها و توانمندی‌های فناورانه موجود در عرصه بین‌المللی و نحوه بهره برداری از آنها در این دانشگاه برگزار شد.

امیر حسین میرآبادی، مدیر کمیته فناوری های پارک مرکز همکاری های فناوری نیز در این سمینار از دیگر سخنرانان این مراسم بود که موضوعاتی چون تحولات بین المللی تغییرات مهم و تاثیرگزار در محیط زیست شامل تصویب کنوانسیون، تدوین پروتکل ها و مکانیزم های مختلف، دکتر یونس نورالهی، استاد دانشگاه تهران در موضوع زیست محیطی کشور، چالش ها و راهکارها و اقدامات ضروری، و دکتر حسن جنگاور از مرکز و شبکه فناوری اقلیم سازمان ملل متحد در مورد چشم انداز، اهداف، ماموریت ها، ساز و کار و نحوه استفاده از فرصت های  این مرکز را طرح کرد.

گفتنی است مرکز فناوری اقلیم و شبکه (CTCN) بازوی اجرایی مکانیزم فناوری کنوانسیون تغییرات آب و هوای ملل متحد (UNFCCC) است که به میزبانی و مدیریت مرکز فناوری اقلیم و شبکه، برنامه محیط زیست ملل متحد (UNEP) با همکاری سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) و با حمایت ۱۱ مرکز پیشرفته که در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه قرار دارند و توسط هیات مشاوران هدایت می شود که مقر آن در دانمارک است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.