رضا شیبانی سرود:

می ترسم از جادوی کیف انگلیسی/ از شایعات داغ بنگاه بی بی سی

رضا شیبانی شاعر جوان تبریزی در واکنش به دخالت های بی بی سی فارسی شبکه تلویزیونی دستگاه جاسوسی انگلیس در انتخابات شعری قابل توجه سروده است.

به گزارش تبریز بیدار، رضا شیبانی شاعر جوان تبریزی در واکنش به دخالت های بی بی سی فارسی شبکه تلویزیونی دستگاه جاسوسی انگلیس در انتخابات  شعری قابل توجه سروده است:

می ترسم از دنیای جاسوسی ، پلیسی
از شایعات داغ بنگاه بی بی سی

می ترسم از آن ها که  با خنده نشستند 
روی بنر با چه افاده با چه فیسی

می ترسم از تعیین آرا در کبابی
می ترسم از تشکیل آرای سوسیسی

می ترسم از  حرص دهن های گشاده
می ترسم از جادوی  کیف انگلیسی

ای شهر دامان تو را آلوده دیدم
باران نمی آید ولی هر روز خیسی

دور از هیاهو فعله ای می افتد از برج
به به عجب مرگی ، عجب نعش نفیسی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.