نایب رییس اتحادیه قالیبافان تبریز انتقاد کرد:

اصرار تامین اجتماعی، بیمه ۲۵ هزار قالی باف در آذربایجان شرقی را قطع کرد

نایب رییس اتحادیه قالیبافان تبریز از قطع شدن بیمه بیش از ۲۵ هزار نفر از قالیبافان در سطح استان و طی سه ماه اخیر خبر داد و از این روند انتقاد کرد.

به گزارش تبریز بیدار به نقل از نصر، علی عباسی با اشاره به بررسی های اتحادیه درباره این ادعا افزود: با بررسی هایی که از سوی اتحادیه صورت گرفته، دلایل تامین اجتماعی برای قطع بیمه متقن و مستند نبوده واین سازمان به صورت یکسویه اقدام به قطع بیمه ی قالیبافان کرده است.

در همین خصوص نظر تعدادی از قالیبافان را که در ماههای اخیر بیمه ی آنها قطع گردیده جویا شدیم. حسین جعفری از قالیبافانی است که از بروکراسی پیچیده تامین اجتماعی ابراز نارضایتی کرده و می گوید: علیرغم اینکه موضوع تغییر آدرس محل کار خود را به سازمان تامین اجتماعی اطلاع داده بودم ولی در مراجعه به بانک برای واریز فیش بیمه متوجه مسدود شدن بیمه ی خود شدم. وی افزود: با توجه به هماهنگی هایی که با بیمه داشتم تا کنون بیمه ی بنده مسدود و معلق می باشد.

پوران زارعی یکی دیگر از قالیبافان گفت: به دلیل اشتباه در واریز حق بیمه و تاخیر یک ماهه در واریز فیش بعدی، هنگام مراجعه به بانک جهت واریز حق بیمه، متوجه انسداد و قطع بیمه ی خود شدم. در مراجعه به سازمان تامین اجتماعی علت قطع بیمه را تاخیر در واریز اعلام داشته اند.

بر همین اساس به شورای شهر و اتحادیه قالیبافان مراجعه کردم و نامه ای مبنی بر رفع انسداد بیمه برای رییس تامین اجتماعی گرفتم و طی مراجعاتی که به شعبه یک تامین اجتماعی داشتم، با وجود   6 سال سابقه ی بیمه و کار مستمر در قالیبافی هنوز در خصوص صدور مجدد فیش بیمه ی اینجانب ترتیب اثری داده نشده است.

باقر اسماعیلی یکی دیگر از قالیبافان نیز چنین مشکلی داشته و بیمه اش بخاطر مشکل مالی و عدم پرداخت بموقع قطع شده است.  سئوال این است که آیا آنهایی که با یک بار تاخیر در پرداخت مواجه میشوند دیگر نمیتوانند از خدمات بیمه ای برخوردار شوند؟

خاطر نشان میشود  در گفتگو با قالیبافان، بسیاری از آنها از مراجعه ی بی موقع مامورین بیمه جهت بازرسی از محل کارشان ابراز نارضایتی داشتند. آقای حسن. س، قالیباف میگوید: ماموران بیمه بعد از ساعت کاری جهت بازرسی مراجعه میکنند.

با وجود سختی و دقتی که قالی بافی دارد  در ساعت ۱۸عصرعده ی کمی از قالیبافان مشغول کار هستند و در مواردی  با یک بار مراجعه مامور بیمه و عدم حضور بیمه شده در محل کار که به دلایلی که ممکن است برای هرکسی پیش بیاید بیمه ی وی قطع گردیده است.

قطع بیمه بیش از ۲۵ هزار نفر در عرض مدتی کوتاه قطعا اقدام مناسبی نبوده و تامین اجتماعی و مسئولان استانی بایستی توجه کافی به نتایج این امر داشته باشند. بر اساس این اظهارات به نظر می رسد سازمان تامین اجتماعی در تشخیص دقیق حیطه قالیبافی و احراز واقعی شرایط شغلی آن، دچار مشکل و تردیدهایی است. برای پیگیری این موضوع دربه سراغ مسئولان تامین اجتماعی استان خواهیم رفت.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.