شهین باهر:

تبدیل بیمارستان کودکان سرطانی تبریز به اداره قابل قبول نیست

عضو شورای شهر تبریز گفت: بیمارستان کودکان تبریز تبدیل به اداره شده است که این مسئله قابل قبول نیست.

به گزارش تبریز بیدار ایرج شهین‌باهر  اظهار داشت: بیمارستان کودکان سرطانی تبدیل به ساختمان اداری شده است.

وی با اشاره به اینکه این بیمارستان توسط شهرداری برای بستری شدن کودکان سرطانی ساخته شده است، افزود: اصلا قابل نیست که اتاق‌های این مجموعه به جای بستری شدن کودکانی که در راهروها مانده بودند امروز تبدیل به اتاق اداری فلان آقا یا خانم باشد.

شهین‌باهر تاکید کرد: اگر این موضوع درست باشد و اتاق‌ها تبدیل به واحدهای اداری شده باشد به شدت با این قضیه برخود خواهم کرد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.