سرویس اقتصادی تبریزبیدار؛

دلار، سکه، سرپناه، سفره، مردم / حواستان به قیمت ها است؟

البته امروز گرانی، مساله مبتلا به تمام کشورها و تمام مردم در سراسر دنیاست اما راهکارهایی برای کاهش آن نیز وجود دارد.

سرویس اقتصادی تبریزبیدار/ گرانی‌های لجام گسیخته، نوسانات شدید نرخ ارز و سکه و بازاری که در ابعاد مختلف مشغول تاخت و تاز در عرصه قیمت‌هاست؛ بیش از هر چیز معیشت و سرپناه مردم را تحت تأثیر شدید قرار داده است.

تأثیری البته کاهنده و تلخ که توانسته بخشی از برنامه ریزی های اقتصادی خانوارها را تغییر دهد و جدای از آن، گذران امور و معیشت روزانه را هم دستخوش التهاب کند.

البته امروز گرانی، مساله مبتلا به تمام کشورها و تمام مردم در سراسر دنیاست اما راهکارهایی برای کاهش آن نیز وجود دارد. در واقع، گرانی و تورم جزئی از مقوله اقتصاد در عصر جدید است و گریزی از آن نیست.

لکن مردم گرفتار در فشار این گرانی ها، از دولت انتظار دارند در ورای تورم و التهابات اقتصادی از سرپناه و سفره های مردم حفاظت کند.

راه این حفاظت هم اگرچه به روش و رویکرد دولت ربط دارد اما در شرایط فعلی و در مقتضای ایران به نظر می رسد که دولت بایستی از دو راه «نظارت کارا بر بازار برای جلوگیری از گرانی بیقاعده» و «ارائه کالابرگ به مردم» استفاده کند.

دو راهکاری که از اولی کمتر صحبت می شود و از دومی به مقتضای اینکه به قوانین مجلس راه یافته است، بیشتر!

حفاظت از معیشت و برنامه ریزی های اقتصادی عقلانی مردم، بسته به برنامه های دولت است هر چند نمی توان دو راهکار اشاره شده را بی بنیاد یا غلط دانست!

اگر راهکارهای حفاظت از معیشت مردم عمل نشود؛ بر عمق گرانی بیقاعده افزوده خواهد شد و نه تنها سبد کالاهای مصرفی خانوارها ممکن است به سمت حذفیات بیشتر پیش برود بلکه خلل های جدی در بحث سرپناه مردم نیز بوجود بیاید.

انتهای پیام/

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.