از لنز دوربین تبریز بیدار؛

کوه های رنگی اهر

“آلاداغ لار” یا کوههای رنگی یکی از شگفتی آفرینش است که در ۲۵ کیلومتری شمال شرقی تبریز و در مسیر شهرستان اهر- تبریز و خواجه و اتوبان میانه – زنجان قرار دارد.

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.