عضوفراکسیون زنان مجلس:

عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفت: انفعال معاون رئیس‌جمهور در جلسه‌های هیأت دولت باعث بر زمین ماندن مسائل حوزه زنان شده است و نباید مانند یک میهمان در این جلسه‌ها حضور داشت.

میرگلوبیات گفت: زنان باید برای حضور بیشتر تشویق شوند تا نمایندگان بیشتری در مجلس داشته باشند اما با شرایط فعلی در هیأت دولت و نپرداختن به امور زنان باید گفته شود این موضوعات محقق نمی‌شود.

به گزارش تبریز بیدار به نقل از فارس، شهلامیرگلوبیات  گفت: در سال ۹۲، مرکز امور زنان به معاونت امور زنان تبدیل شد ولی به دنبال این قضیه تغییرات چندانی در حوزه زنان انجام نشده است و اخیرا معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده کم‌کاری‌های حوزه خود را به گردن هیأت دولت می‌اندازد.

وی ادامه داد: معاون رئیس جمهور نماینده زنان در هیأت دولت است و قوانینی که باید در حوزه زنان اجرایی شود باید توسط او در هیأت دولت پیگیری شود و نباید اینگونه مطرح شود که مسائل حوزه زنان اولویت آخر هیأت دولت است چراکه زنان نماینده‌ای در هیأت دولت دارند که باید از آنها حمایت کند.

این عضو فراکسیون زنان مجلس تصریح کرد: اگر کم کاری در این حوزه وجود دارد به دلیل انفعال معاون رئیس جمهور است.

وی با انتقاد از حضور منفعل معاون رئیس جمهور در جلسه‌های هیأت دولت گفت: نباید مانند میهمان در این جلسه‌ها حاضر شد و اگر به این ترتیب ادامه پیدا کند قوانین مصوب نیز در این حوزه اجرایی نمی‌شود.

میرگلوبیات تصریح کرد: زنان باید برای حضور بیشتر تشویق شوند تا نمایندگان بیشتری در مجلس داشته باشند اما با شرایط فعلی در هیأت دولت و نپرداختن به امور زنان باید گفته شود این موضوعات محقق نمی‌شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *