فتوای نامتعارف اداره مسلمانان قفقاز:

روزه گرفتن بر ورزشکاران جمهوری آذربایجان واجب نیست

اداره مسلمانان قفقاز با اشاره به مقارن بودن برگزاری بازی‌های اروپایی با ماه رمضان بر واجب نبودن روزه برای ورزشکاران جمهوری آذربایجان فتوا صادر کرد و پیروزی آن‌ها بر رقیبان‌شان را از اعمال واجب و دارای ثواب دانست.

به گزارش تبریز بیدار، اداره مسلمانان قفقاز (QMİ) با اشاره به برگزاری اولین دوره بازی‌های اروپایی در باکو به پرسش های دینی ورزشکاران جمهوری آذربایجان در خصوص روزه ماه رمضان در روزهایی که این بازی ها در حال برگزاری است این گونه پاسخ داد:

 

«ماه رمضان ماه مبارک و مقدس برای همه مسلمانان است و بسیار مسروریم که هر سال ورزشکاران جمهوری آذربایجان با صبر و تقوا در این ماه روزه می‌گیرند لکن با توجه به مقارن بودن ماه رمضان با برگزاری بازی‌های اروپایی در باکو لازم به توضیح است که ورزشکاران جمهوری آذربایجان به‌منزله مجاهدان اسلام هستند و جهت برخورداری از قدرت و شجاعت در برابر رقیبان خود، روزه بر آن‌ها واجب نیست و می‌توانند روزه نگیرند.

 

این حکم از منابع صحیح و موثق صادر شده است و اشخاصی که به این دلیل مشابه روزه نگیرند، می‌توانند قضای روزه‌های خود را بعد از ماه رمضان بجا بیاورند. پیروزی در برابر رقیبان در میدان‌های ورزشی، دفاع از شرافت وطن و بلند کردن پرچم کشورمان از اعمال واجب و دارای ثواب است. پیروزی ورزشکارانمان در بازی‌های اروپایی تحفه‌ای باارزش برای شهیدانی خواهد شد که در راه وطنمان جانشان را قهرمانانه فدا کردند و این پیروزی‌ها صفحه‌ای درخشان در تاریخ پرافتخار کشورمان خواهد شد.»

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *