شهرام شفیعی در نشست خبری:

شناسنامه دار کردن اراضی کشاورزی بسیاری از مشکلات را برطرف می کند

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی از اختصاص ۶۰ میلیون ریال برای آبیاری قطره ای ، ۴۵ میلیون ریال برای آبیاری بارانی و حدود ۴۲ میلیون ریال برای آبیاری کم فشار ،تحت یارانه کشاورزی در حوضه آبیاری تحت فشار خبر داد.

به گزارش تبریز بیدار، شهرام شفیعی رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی از اختصاص ۶۰ میلیون ریال برای آبیاری قطره ای ، ۴۵ میلیون ریال برای آبیاری بارانی و حدود ۴۲ میلیون ریال برای آبیاری کم فشار ،تحت یارانه کشاورزی در حوضه آبیاری تحت فشار خبر داد.

وی در نشست خبری امروز خود گفت: چنانچه کشاورزان برای ایجاد آبیاری تحت فشارتحت قالب تعاونی با هم مشارکت داشته باشند دولت ۸۵ درصد کلیه هزینه را به عنوان یارانه به آنها پرداخت خواهدکرد.


وی در خصوص طرح شناسنامه دار کردن اراضی کشاورزی تصریح کرد: بزرگترین مشکل بخش کشاورزی خردشدن اراضی کشاورزی است و با شناسنامه دار کردن اراضی کشاورزی بسیاری از این مشکلات می تواند برطرف شود.


وی پروژه نقشه برداری ماهواره ای را گام اولیه اجرای طرح شناسنامه دار کردن اراضی عنوان کرد و این طرح را راهکاری مناسب برای توسعه پایدار، رعایت الگوی کشت، جلوگیری از خرد شدن وتغییر کاربری اراضی کشاورزی  ، سوق دادن کشاورزی سنتی و معیشتی به کشاورزی صنعتی و مدرن دانست.


وی خاطر نشان کرد: هزینه شناسنامه دار کردن هرقطعه ۴۰۰ هزار ریال می باشد و به ازای هر هکتار ۷۰ هزارریال به هزینه اولیه اضافه میشود.


وی در مورد بحث اشتغال در این حوزه نیز گفت: ۲۳ درصد شاغلین این بخش از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به اشتغال رسیده اند و با اجرای ماده ۲۶ دستورالعمل اجرایی ماده ۵ قانون جامع دامپروری، مبنی بر اینکه کلیه مجتمع های دامپروری ملزم به بکارگیری مدیران فنی می باشند، اشتغال بسیاری از کارشناسان فنی نیز فراهم می شود.


وی در خاتمه با تبریکسالروز تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ابراز امیدواری کرد با ایجاد تحول درنظام مدیریت، برنامه ریزی و آموزش شاهد شکوفایی اقتصادی در بخش کشاورزی باشیم.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *