به صورت کلی/

آخرین وضعیت نقل و انتقالات لیگ برتر فوتبال

رئیس کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ فوتبال ایران در گفت و گویی آخرین وضعیت نقل و انتقالات این فصل را بطور کامل تشریح کرد.

به گزارش تبریز بیدار و به نقل از سایت رسمی سازمان لیگ، متن کامل مصاحبه با مصطفی شهبازی، رئیس کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ فوتبال ایران بشرح ذیل است. 

*تاریخ نقل و انتقالات بازیکنان  از چه زمانی آغاز می شود
از یک روز بعد از آخرین بازی فصل قبل  (12 خرداد ۹۴) تا ۱۰ روز مانده به شروع مسابقات فصل جدید(۳۰تیر ۹۴)همچنین پس از انقضای مهلت تعیین شده هر باشگاه می تواند در حین مسابقات و در هر زمان ۳بازیکن آزاد را جذب کند.
* استخدام بازیکنان در چه بازه زمانی انجام می شود ؟
بر اساس قوانین فیفا که برای همه فدراسیون های ملی فوتبال لازم الاجراست دو بازه زمانی  که شامل ابتدای فصل که حداکثر ۱۲هفته است و نیم فصل که حداکثر ۴ هفته خواهد بود. 
*بازیکنان در هر فصل برای چند باشگاه می توانند بازی کند؟
آنان می تواند برای ۲ باشگاه بازی کنند و آن هم صرفأ در دو بازه زمانی اول فصل و نیم فصل که به صورت قطعی و یا قرضی انتقال می یابد.
*قراردادها در چند نسخه تنظیم و توزیع آنها به چه صورت خواهد بود؟
در ۳ نسخه که حکم واحد دارند
الف- به محض امضای طرفین در باشگاه تحویل بازیکن یا طرف دوم می شود.
ب-هم در باشگاه برای امور ادرای، مالیاتی و دیگر امور سابقه می شود.
ج- دیگر به همراه سایر مدارک برای کنترل وارد هیأت فوتبال می شود و در نهایت به کمیته نقل و انتقالات سازمان لیگ برای صدور مجوز بازی ارائه می شود.
* باشگاه هایی که   در لیگ برتر باقی مانده اند در فصل جاری چند بازیکن لیگ برتری را می توانند جذب کنند؟ 
این تیم ها می توانند ۶ بازیکن را به لیست خود اضافه کنند 
*باشگاه هایی که از رقابت های لیگ دسته اول به لیگ برتر صعود می کنند چند بازیکن لیگ برتری می توانند جذب کنند؟
 این تیم ها می توانند ۷بازیکن را به لیست خود اضافه کنند
*بازیکنان باشگاه های سقوط کرده از لیگ برتر سهمیه لیگ برتری محسوب می شوند؟
بله اما بازیکنان باشگاه های صعود کننده به لیگ برتر سهمیه لیگ برتری به شمار نمی روند.
*در چه وضعیتی بازیکنان باشگاه های لیگ برترسهمیه لیگ برتری محسوب نمی شوند؟

الف- بازیکنان فصل قبل در طول مسابقات فقط در ۷بازی در لیست هجده نفره قرار بگیرند .
ب- اگر بازیکنان فصل قبل لیگ برتری قبل از شروع مسابقات نیم فصل دوم با توافق طرفین قطع همکاری کنند و در نیم فصل دوم درباشگاهی غیر لیگ برتری بازی کنند ویا در نیم فصل دوم عضویت هیچیک از باشگاه ها را نداشته باشند سهمیه لیگ برتری محسوب نمی شود.
* باشگاه های حاضر در لیگ برتر و لیگ یک در بازه زمانی مجاز نقل وانتقالات نیم فصل، چند بازیکن را می توانند جذب کنند؟ 
۶بازیکن و بازیکنان مصدومی که  از لیست در نیم فصل خارج شده اند،  بدون قید و شرط سهمیه لیگ برتری اعم از بازیکنان آزاد، انتقال قطعی، قرضی، مبادله ای، سرباز و خارجی واجد شرایط می توانند بازیکن جذب کنند.
*محدودیت بازیکن سهمیه لیگ برتری ( ۶و ۷) نفر تعیین شده است آیا شامل باشگاه های لیگ یک می شود؟
خیر، باشگاه های حاضر در لیگ یک محدودیت سهمیه ای ندارند.اما درفصل پیش رو نمی توانند از بازیکنان خارجی استفاده کنند.
*باشگاه های حاضر در لیگ برتر چند بازیکن خارجی می تواند استخدام کند؟
۴ نفر که  حتمأ یکی از آنان باید از کشورهای آسیایی باشد.این بازیکنان می توانند بطور همزمان در یک بازی حضور داشته باشند 
* بازیکنان ایرانی شاغل خارج از کشور سهمیه های بازیکنان خارجی محسوب می شوند؟
خیر خارجی کسی است که ملیت و پاسپورت غیر ایرانی داشته باشد.  
 *باشگاه های حاضر در لیگ برتر و لیگ یک می توانند تیم دوم داشته باشند؟
بله، به شرط اینکه تیم اول و دوم هر باشگاه در لیگ های مجزا حضور داشته باشند. 
*ترکیب تیم دوم چگونه خواهد بود؟
حداقل ۱۵ بازیکن تیم باید بومی استان محل فعالیت باشگاه باشند.
*در صورت حضور تیم اول و دوم  یک باشگاه در یک سری از مسابقات به دلیل صعود و یا سقوط چه قانونی اجرا می شود ؟
یکی از تیم ها باید انصراف و یا واگذار شود .این فصل این اتفاق در لیگ برتر رخ داده و تیم دوم فولاد خوزستان به نام فولاد نوین موفق به صعود به لیگ برتر شده است که به دلیل همین قانون این باشگاه باید امتیازش را واگذار کند. 
*برای باشگاه های لیگ برتری مزیت داشتن تیم دوم چیست؟
تیم اول هر باشگاه علاوه بر جذب بازیکن در۲ بازه زمانی مجاز نقل و انتقالات ( اول فصل، نیم فصل)می توانند حد فاصل یک سوم مسابقات نیم فصل و دو سوم مسابقات با رعایت سقف تعداد بازیکنان، بدون محدودیت با تیم دوم تبادل بازیکن داشته باشند.
*آیا بازیکنان زیر ۱۸ سال می توانند ترانسفر بین المللی شوند؟ 
خیر مگر آنکه بازیکنان زیر ۱۸سال به دلیل مهاجرت غیر فوتبالی والدین باشند.
* حداقل و حداکثر مدت قرارداد بازیکنان چقدر است؟
الف- حداقل از تاریخ عقد تا پایان فصل مسابقاتی خواهد بود.
ب- حداکثر از تاریخ عقد قرارداد تا پنج فصل مسابقاتی خواهد بود.
همچنین حداکثر مدت قرارداد برای بازیکنان زیر ۱۸سال حداکثرسه فصل مسابقاتی خواهد بود.
*اگر بازیکنی دارای واسطه (مدیر برنامه) باشد چه نکاتی را باید رعایت کنند؟
حتمأ باید برگ های قرارداد را امضا کند تا درصورت بروز اختلاف مالی واسطه با بازیکن بتواند از حق السهم خود از ۳درصد تا۵ درصد از مبلغ دریافتی طرف قراردادخود بهره مند شود.
*متون مفاد قرارداد تحت چه شرایطی انشاء می شود؟
متون مفاد می بایست در یک حالت کاملأ آزاد و بدون نفوذ دیگر مسائل و بر اساس قوانین و مقررات مندرج در آیین نامه نقل و انتقالات باشد.
* فسخ قرارداد با توجه به داشتن دلیل موجه ورزشی چیست؟
دلایل ورزشی همان شرایط مندرج در قرارداد است که مورد توافق قرار می گیرد و در صورت عدم رعایت شرایط به آن استنادمی شود.
*پیامدهای فسخ قرارداد یک جانبه چیست؟
در همه موارد، طرف فسخ کننده (یک جانبه) موظف به پرداخت غرامت است و در کنار الزامات غرامت، در صورت فسخ قرارداد در دوره حفاظت شده محرومیت ورزشی نیز شامل حال این بازیکن می شود.
*مدت محرومیت در دوره حفاظت شده چقدراست؟
۴ماه محرومیت از مسابقات رسمی و در صورت همراه شدن با سایرتخلفات تا ۶ ماه قابل افزایش است.  
*اگر باشگاهی در دوره حفاظت شده اقدام به فسخ قرارداد با بازیکن را کند، تکلیف چیست؟
علاوه بر الزام به پرداخت غرامت، مشمول محرومیت های ورزشی نیز می شود.
* اگر بازیکنی در زمان مجاز نقل وانتقالات با۲ یا چند باشگاه قرارداد منعقد کند (رسمی، داخلی) چه برخورد قانونی با او می شود؟
تاریخ قرارداد اول معتبر است و بابت قراردادهای بعدی تا ۳۰ درصد مبلغ قرارداد جریمه به وی تعلق خواهد گرفت.
واگر تاریخ عقد قرارداد بازیکن با دو یا چند باشگاه یکی باشد ،او متخلف است و از نیم فصل تا یک فصل از نقل و انتقالات محروم می شود و ۳۰ درصد بالاترین ملبغ قرارداد در حق سازمان لیگ جریمه خواهد شد.
*قرارداد بین بازیکن و باشگاه در شرایط نرمال چه موقع پایان می یابد؟
پس از اتمام مدت قرارداد و یا توافق فسخ دو طرفه این عمل انجام می شود.
*فسخ قرارداد با توجه به داشتن دلیل موجه چیست؟
فسخ قرارداد با دلیل موجه قهری است وطرفین در این  فسخ نقشی ندارند و هر دو تمایل به ادامه همکاری دارند. ولی دراثر عوامل دیگرمانند منع فعالیت هر یک از طرفین توسط دادگاه های مدنی و یا دیگر مراجع ذیصلاح اجبار به قطع همکاری می کنند و دراین حالت پیامد سوئی طرفین را تهدید نمی کند و مشمول پرداخت غرامت و محرومیت نمی شوند.
سوال: دوره حفاظت شده چیست؟
جواب: بازه زمانی ۳ فصل یا ۳سال هرکدام زودتر برسد. از زمان لازم الاجرا شدن قرارداد در صورتیکه قرارداد پیش از ۲۸ سالگی بازیکن بسته شده باشد. و یا بازه زمانی ۲فصل یا ۲ سال هرکدام زودتر برسد، از زمان لازم الاجرا شدن قرارداد بازیکن در صورتی که سن بازیکن در زمان عقد قرارداد بالاتر از ۲۸ سال باشد.
*بازیکنان آزاد به چه کسانی اطلاق می شود؟
الف: به بازیکنانی که تحت قرارداد هیج باشگاه داخلی یا خارجی نباشند.
ب: مدت قرارداد به اتمام رسیده باشد.
ج: مدت قرارداد با رضایت طرفین قبل از اتمام مدت (اقاله) فسخ شده باشد.
د: قرارداد با آرای ارکان قضایی ابطال شده باشد.
*روش محاسبه و حق آموزش در بعد بین الملل چگونه است؟
براساس مقررات مربوط به حق آموزش مندرج در پیوست ۴قوانین حاکم بر وضعیت بازیکنان فیفا خواهد بود. 
*به جز بازیکنان، چه کسانی از یک تیم باید دارای قرارداد باشند؟
همه افرادی که مجاز به همراهی تیم در حین مسابقه از روی نیمکت هستند،  باید دارای قرارداد و مدارک معتبر باشند.
*بازیکنان مصدوم خارج شده از لیست می توانند جذب سایر باشگاه ها در رده های مختلف باشند؟
خیر، بازیکن مصدوم خارج شده تا پایان آن فصل حق جذب در سایر باشگاه ها را ندارد.
* آیا باشگاه می تواند بازیکنی جایگزین بازیکن مصدوم خارج شده از لیست کند؟
بله، صرفأ باید در زمان ۲ بازه زمانی مجاز نقل و انتقالات (اول فصل و نیم فصل) جایگزین کند.
*چه تفاوتی بین بازیکن حرفه ای و آماتور وجود دارد؟
بازیکن حرفه ای، بازیکنی است که دارای قرارداد کتبی با یک یاشگاه است و پرداختی که بابت فعالیت های فوتبالی اش به او اختصاص می یابد بیش از هزینه هایی که متحمل می شود، باشد. سایر بازیکنان آماتور به حساب می آیند.
*حق آموزش کدام دسته از بازیکنان را شامل می شود؟
همه بازیکنان زیر ۲۳ سال که برای اولین بار با باشگاه دیگر قرارداد حرفه ای منعقد می کنند.
* میزان مبلغ حق آموزش چقدر است؟
۲۰ درصد مبلغ قرارداد تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان.
مازاد بر آن تا سقف قرارداد ۴۰۰ میلیون  تومان ۱۵ درصد.
و مازاد بر ۴۰۰ میلیون تومان ۱۰ درصد.
*مبلغ حق آموزش به عهده چه کسی است؟
به عهده باشگاه  جدید است که پس از ۳۰ روز از تاریخ قرارداد به باشگاه قدیم پرداخت شود.
* اگر باشگاه جدید این مبلغ را پرداخت نکند چه اتفاقی خواهد افتاد؟
باشگاه جدید پس از ۳۰ روز نمی توند از بازیکن استخدامی خود استفاده کند مگر اینکه رضایت کتبی باشگاه قدیم به سازمان لیگ ارائه شود.
*در چه صورت حق آموزش به بازیکن انتقالی زیر ۲۳ سال تعلق نمی گیرد.
باشگاهی که بدون دلیل موجه با بازیکن فسخ قرارداد کند.
*آیا حق آموزش مشمول بازیکنان قرضی نیز می شود؟
بله، هیچ تفاوتی با بازیکن قطعی ندارد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *