انتخابات نظام پرستاری؛

نتایج انتخابات چهارمین دوره سازمان نظام پرستاری اعلام شد

در این دوره ۱۵۲۴ نفر از افراد گروه پرستاری در انتخابات شرکت نمودند. از بین ۳۷ کاندیدای عضویت در سازمان نظام پرستاری، ۷ نفر پرستار و ۲ نفر بهیار حائز شرایط که دارای اکثریت آرا بودند انتخاب شدند.

به گزارش تبریز بیدار به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، نتایج انتخابات چهارمین دوره سازمان نظام پرستاری اعلام شد

  انتخابات چهارمین دوره سازمان نظام پرستاری روز جمعه مورخه ۲۹/۰۳/۹۴ از ساعت ۰۷:۳۰ شروع و تا ساعت ۲۰:۳۰ ادامه یافت. در این دوره ۱۵۲۴ نفر از افراد گروه پرستاری در انتخابات شرکت نمودند. از 

بین ۳۷ کاندیدای عضویت در سازمان نظام پرستاری، ۷ نفر پرستار و ۲ نفر بهیار حائز شرایط که دارای اکثریت آرا بودند انتخاب شدند. همچنین ۲ نفر پرستار و ۱ نفر بهیار به عنوان عضو علی البدل تعیین شدند.

Image title

Image title

اعضای علی البدل

Image title


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *