اختلاف نظر ها بر سر دوکمال همچنان ادامه دارد؛

کاربری دوکمال طبق طرح تفصیلی چیست؟ + تصویر طرح تفصیلی

نقشه ای که در طرح تفصیلی است کاربری دوکمال را چه چیز نشان می دهد؟

به گزارش تبریز بیدار، بیش از یک ماه از تصویب مکان جدید شورای شهر تبریز می گذرد ولی به نظر می رسد اختلاف نظر ها بر مناسب بودن این انتخاب چالش برانگیز به این زودی ها تمامی نخواهد داشت.

 

 ایران آهور در نطق پیش از دستور جلسه پیشین شورا گفت: کاربری تعریف شده برای منطقه دوکمال، فضای سبز است و چرا باید در شهری که از کمبود فضای سبز رنج می برد چنین انتخابی صورت گیرد؟


صادق نجفی نیز درپاسخ به اظهارات آهور گفت: محل مورد پیشنهاد من دارای کاربری مزروعی می باشد نه فضای سبز و قاطعانه می گویم شهرداری حتی یک متر مربع از این مکان را در کمیسیون ماده ۵ تغییرکاربری نداده است.


اما نکته ای که حایز اهمیت است نقشه ای است که در طرح تفصیلی مصوب سال ۹۱ وجود دارد. طبق این نقشه محل مورد نظر شهرداری کاربری فضای سبز دارد. حال سوال اینجاست که آیا محل مورد نظر شهردای غیر محل مورد اشاره در نقشه زیر است؟

Image title


 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *