درسخوان مطرح کرد؛

من نمی دانم این عملیات آکروباتیک دولت به چه معنا است؟

سیاست های احیای بافت فرسوده در همه جهان در وهله اول، درجاسازی است وانتقال مردم روش مائوئیستی است که در اکثر موارد به دلیل عدم همکاری مردم اینگونه طرح ها با شکست مواجه خواهد شد.

به گزارش تبریزبیدار، سعید حاجی زاده چندی پیش خبر از تصویب طرحی داد که در صورت اجرا، گامی بزرگ در جهت رفع مشکل حاشیه نشینی در تبریز برداشته خواهد شد، وی گفت: طرح جابجایی حاشیه نشینان در جلسه  شورا به تصویب رسید که در اجرای این طرح و درفاز نخست، ۱۱ هکتار از این اراضی در سه قطعه برای ساخت ۵۹۲ واحد مسکونی در شهرک اندیشه تبریز توافق شده است که با مشارکت یک مجموعه انبوه ساز احداث و تحویل خواهدشد.


به گزارش خبرنگار تبریزبیدار، در حین تصویب این طرح عده ای از اعضای شورا با وجود این که موافق کلیات طرح مذکور بودند ولی  انتقاداتی را بر آن وارد می کردند که برای کسب اطلاع بیشتر در خصوص دلایل خود با رسول درسخوان به گفتگو پرداختیم.

 

درسخوان درگفتگو باتبریز بیدار اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی به دلیل آن که مدعی اول احیای بافت فرسوده است باید در این زمینه سرمایه گذاری کند و زیرساخت های لازم را برای مشارکت مردم فراهم آورد تا جایی که خود مردم بتوانند با دستان خود اقدام به احیای بافت فرسوده کنند.

 

وی افزود: این که بخواهیم در مکانی خارج از بافت فرسوده موجود و آن هم توسط شرکت های انبوه ساز و نه به دست مردم اقدام به ساخت مسکن بکنیم و انتظار داشته باشیم از سود حاصله آن بتوانیم خدمتی به حاشیه نشینان بکنیم، باعث می شود تا روند احیای بافت فرسوده شهری پیچیده تر شود.

 

درسخوان تصریح کرد: من نمی دانم این عملیات آکروباتیک دولت به چه معنا است؟ واقعا مگر بافت حاشیه نشین مسئله ای نیست که دولت باید مستقیم بر آن ورود کند؟ ما شاهد آن هستیم که دولت دربسیاری از موارد ریز دخالت می کند حال چرا نباید در این امر مهم نیز دخالت نکند؟

 

این عضو شورا در خاتمه گفت: با همه تفاسیر، بنده به این طرح رای موافق دادم چون احساس کردم میتواند ذره ای به حال مردم کمک کند ولی بازهم می گویم سیاست های احیای بافت فرسوده در همه جهان در وهله اول، درجاسازی است  وانتقال مردم روش مائوئیستی است که در اکثر موارد به دلیل عدم همکاری مردم اینگونه طرح ها با شکست مواجه خواهد میشود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.