استوتچی بیان کرد

شورا از وظیفه اصلی خود چشم پوشی کرده است

استوتچی گفت: می توان نمونه های دیگری را نیز ازعدم نظارت شورا به عملکرد شهرداری به این سیاهه افزود ولی آن چه مبرهن و آشکار است خواب عمیقی است که شورا در آن فرو رفته است.

به گزارش تبریزبیدار، در جلسه قبل شورای شهر محمدحسن استوتچی طبق روال گذشته زمانی که از توجه کردن دیگر اعضای شورا به تذکراتش  ناامید گشت، اقدام به نصب بنری با نوشته«خواب سنگین در چهارمین دوره شورای اسلامی شهر» در صحن شورا کرد که به نظرمی رسد این اقدام وی نیز تاثیر چندانی نداشته است.

 

پس از اتمام جلسه بامحمدحسن استوتچی به گفتگو پرداختیم تا علت این کار وی را جویاشویم.


این عضو کمیسیون تحقیق و نظارت شورا گفت: اگر بخواهیم درحدکلان وظایف شورا رابیان کنیم یکی از ابعاد آن سیاست گذاری و بودجه نویسی است ولی بعد دیگر آن که مهم نیز هست بحث  نظارت است که متاسفانه از شورای سوم بانام تعامل که بعدا به تغافل و تجاهل نیز ختم شد، کم رنگ شده است و رفته رفته به فراموشی سپرده شده است.

وی افزود:وقتی ما خواب باشیم و نتوانیم به وظایف نظارتی خود عمل کنیم، افرادی  هستند که از این وضعیت سواستفاده کنند، برای مثال شهرداری برای فروش سهام خود در لاله پارک باید از شورا مجوز می گرفت ولی آقای نجفی بدون کسب مجوز از شورا سهم شهرداری را واگذار کرده است.


استوتچی تصریح کرد: در جلسه گذشته من نامه اعتراضی خود را نسبت به عملکرد شهرداری منطقه ۸ در بین نمایندگان پخش کردم، ولی حتی یک نفر از نمایندگان  از من نپرسیدند که این اتفاق چگونه  و چه زمانی اتفاق افتاده است و یا اصلا نوشته من صحت داشته است یا نه؟


وی در خاتمه گفت: می توان نمونه های دیگری را نیز ازعدم نظارت شورا به عملکرد شهرداری به این سیاهه افزود ولی آن چه مبرهن و آشکار است خواب عمیقی است که شورا در آن فرو رفته است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.