در ماه رمضان اتفاق افتاد؛

کمیسیون های شورای شهر تبریز در ماه رمضان تشکیل نشدند

اخبار رسیده به تبریزبیدار حاکی از آن است که نمایندگان مردم در شورای شهر، ماه مبارک رمضان را غنیمت شمرده اند و عملا کمیسیون ها را در این ماه به حالت تعلیق درآورده اند.

سرویس اجتماعی تبریزبیدار؛


با استناد به  قانون شهرداری ها، شوراهای اسلامی هر شهر به منظور بررسی دقیق و کارشناسی مسائل، پیشنهادات، طرح ها و برنامه های ارجاعی به شوراها و انجام صحیح تر وظایف قانون شوراها، کمیسیون های تخصصی را متشکل از اعضای شوراهای فوق الذکر تشکیل می دهند.


  شورای اسلامی شهر تبریز نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با  پنج کمیسیون، عمران، بودجه، فرهنگی، خدمات و تحقیق و نظارت به اداره امور شهر می پردازند.


ولی موضوعی که از بدو تشکیل کمیسیون ها مورد انتقاد قرار گرفت، عدم تشکیل منظم و مستمر جلسات کمیسیون های مذکور بود، موضوعی که مورد اعتراض ایران آهور نیز قرار گرفت، وی در کنفرانس خبری خود گفت: اکثر کمیسیون‌هاغیر فعال هستند و متاسفانه افرادی که ریاست کمیسیون ها را در اختیار دارند، فقط بحث مقام را در نظر دارند و وظیفه اصلی خود را انجام نمیدهند.

 

در این میان اخبار رسیده به تبریزبیدار حاکی از آن است که نمایندگان مردم در شورای شهر، ماه مبارک رمضان را غنیمت شمرده اند و عملا کمیسیون ها را در این ماه به حالت تعلیق درآورده اند. به نظر میرسد این تصمیم در شرایطی که شهردای تبریز با بحران مالی مواجه است، اقدام مدبرانه ای نبوده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *