خیاطی نمادین

تصاویری از خیاطی یک زن در غم دریاچه ارومیه

تصاویری از حرکت نمادین یک خانم در غم خشک شدن دریاچه ارومیه را می‌بینید.

 

تصاویری از خیاطی یک زن در غم دریاچه ارومیه

تصاویری از خیاطی یک زن در غم دریاچه ارومیه

تصاویری از خیاطی یک زن در غم دریاچه ارومیه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.