این نیز یکی از ادوار رشد انقلاب است

این نیز یکی از ادوار رشد انقلاب است؛ با هر تفسیر و تاویلی. چه با اراده ی پیدا رخ داده باشد چه با دست پنهان

به گزارش تبریز بیدار روح الله رشیدی در صفحه اجتماعی خود نوشت:

این نیز یکی از ادوار رشد انقلاب است؛ با هر تفسیر و تاویلی. چه با اراده ی پیدا رخ داده باشد چه با دست پنهان. همچنانکه پیش از این نیز چنین بوده؛ از نخستین روزهای حیات انقلاب. هر بار که رویداد پربسامد و سنگینی را تجربه کرده ایم، در نگاه اول، هول برمان داشته و به تقلا و تب افتاده ایم که “فاجعه پیش آمد و انقلاب از دست رفت” کمی که از مبدأ واقعه فاصله گرفته ایم حکمت پیدایی را در آن، یافته ایم. حکمتی که شرط لازم بقا و استمرار حرکت بوده و فقدانش، غلبه ی نقاهت بر پیکره ی انقلاب. دوم خرداد و حتی سوم تیر، قطعا از این حکمتها هستند. فتنه ۸۸ و خرداد ۹۲ نیز. و ۲۳ تیر ۹۴. 
عنان تحمل و تامل را از کف دادن، تجربه ی تکراری محبین انقلاب بوده در این سالها. باید به بلوغ رسید در این عرصه.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *