گزارشی از توقف قانون ثبت‌نام یارانه‌بگیران جدید

فرمان ثبت‌نام به فرمان‌دارها نرسید

با توجه به تصویب آئین نامه تبصره ۲۰ هدفمندی در هیات وزیران، انتظار می‌رفت رسماً حذف و اضافه یارانه بگیران در دولت آغاز شود اما ظاهراً دولت فقط به حذف اکتفا کرده و توجهی به ثبت نام از افراد جامانده ندارد.

به گزارش تبریز بیدار به نقل از تسنیم، آنطور که در در بند “د” تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۹۴ کل کشور آمده دولت موظف بود از فروردین ماه سال ۱۳۹۴، امکان ثبت‌نام کلیه کسانی را که موفق به ثبت‌نام در طرح دریافت یارانه نقدی نشده‌اند در فرمانداری‌های شهرستان‌ها فراهم نموده و از ماه بعد از ثبت‌نام، نسبت به پرداخت یارانه آنان اقدام نماید.


همچنین بر اساس تکلیف مصرح در بند “ح” تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۹۴ کل کشور، دولت موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. خانوارهای پردرآمد به‌تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می‌شود.

ولی با وجود گذشت ۴ ماه از سال ۹۴ دولت نسبت به اجرای این تکلیف قانونی اقدام نکرده است البته عدم اجرای تکلیف دولت در تبصره ۲۰ هدفمندی یارانه‌ها مشمول حذف یارانه‌های نقدی نشده چراکه طبق اعلام دولتی ها حذف یارانه پردرآمدها ماه‌هاست آغاز شده است.

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت قبلاً علت عدم اجرای این بند از تبصره ۲۰ بودجه ۹۴ را عدم تصویب آئین‌نامه مربوطه در هیات وزیران اعلام کرده بود ولی بعدها و با وجود تصویب آئین نامه مربوطه در هیات دولت هم خبری از اجرای این تبصره قانونی نشده است.

با توجه به تصویب آئین نامه تبصره ۲۰ هدفمندی در هیات وزیران، انتظار می‌رفت رسماً حذف و اضافه یارانه بگیران در دولت آغاز شود اما ظاهراً دولت فقط به حذف اکتفا کرده و توجهی به ثبت نام از افراد جامانده ندارد.

چراکه در آئین نامه اجرایی تبصره ۲۰ نیز تنها به حذف اشاره شده و توجهی به ثبت نام جدید نشده است و موید آنهم این است که تنها در ماده ۴ این آئین نامه آمده است “تا مبلغ سیصد و نود هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۹۰) ریال صرف پرداخت نقدی و غیر نقدی به سرپرستان خانوارهای نیازمند متقاضی دریافت یارانه خواهد شد.

الف – ‌وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است بر اساس کلیه اطلاعات موجود، نسبت به بررسی واجد شرایط بودن خانوارهای دریافت یارانه اقدام و افراد غیر مشمول را تعیین و به صورت رسمی به سازمان اعلام نماید. دستورالعمل این بند توسط وزارت مذکور تهیه می شود.

ب- سازمان مکلف است پس از دریافت اطلاعات از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یارانه خانوارهای غیر مشمول دریافت یارانه را قطع نماید”.

با این حساب باید دید که آیا دولت در هفته ها و ماه‌های آتی نسبت به ثبت نام از جامانده‌های هدفمندی یارانه‌ها اقدام خواهد کرد یا خیر؟!


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.