براساس مصوبه مجلس؛

اضافه کار کارکنان دولت مشمول کسر بیمه تامین اجتماعی شد

براساس مصوبه مجلس اضافه کار کارکنان دولت مشمول کسر حق بیمه تامین اجتماعی شد.

به گزارش تبریز بیدار به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان کلیات و جزئیات طرح یک فوریتی استفساریه ماده ۵۹ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی و تصویب قرار دادند.


براساس مصوبه مجلس، طبق ماده ۵۹ قانون ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوبه ۱۵ دی ۱۳۸۹ ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۸۶ و تبصره الحاقی آن را درباره عدم کسر کسور بازنشستگی از فوق‌العاده اضافه‌کاری کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری تابع صندوق تامین اجتماعی در دوران اجرای برنامه ۵ ساله پنجم توسعه موقوف الاجرا کرده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.