به گزارش تبریزبیدار؛

اعضای شورا به تعطیلات تابستانی رفتند

نمایندگان پارلمان محلی تبریز برای گذران تعطیلات در تابستان، جلسات نیمه دوم مرداد ماه را تعطیل کردند.

به گزارش تبریزبیدار، نمایندگان پارلمان محلی تبریز برای گذران تعطیلات در تابستان، جلسات نیمه دوم مرداد ماه را تعطیل کردند.

اعضای شورای اسلامی اسلامی شهر تبریز در پایان جلسه علنی این هفته خود برای مدت دو هفته به مرخصی تابستانی رفتند.

براساس همین گزارش نمایندگان پارلمان محلی تبریز، جلسات  نیمه دوم شریور ماه را نیز مانند مرداد ماه تعطیل اعلام کردند.

لازم به ذکر است که شورای اسلامی شهر تبریز سال گذشته نیز تعطیلات تابستانی داشت، مدت و زمان تعطیلی جلسات شورا باید به تصویب اعضا برسد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.