کوشکی:

امثال هاموند امیدوارند با تقویت فعالین سیاسی غرب گرا، در ایران تغییر ایجاد کنند

استاد دانشگاه گفت: اعتمادسازی دوجانبه در رابطه با انگلیس معنا ندارد/ غربی‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که باید در انتخابات سرنوشت‌ساز پیش رو، از اصلاح‌طلبان طرفدار خود حمایت کنند.

به گزارش تبریز بیدار به نقل نسیم، محمد صادق کوشکی استاد دانشگاه با اشاره به حمایت غرب از جریانی در بین اصلاح طلبان اظهار داشت: از آن جایی که جناحی از اصلاح طلبان وجود دارند که تنها راه نجات کشور از وضع فعلی را بهبود روابط با غرب و پذیرفتن تسط آمریکا و اروپا می دانند و با وجود انتخابات سرنوشت ساز پیش رو، طرف های غربی به این نتیجه رسیده اند که از این جناح اصلاح طلب حمایت کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با تشریح اقدامات گروهی از اصلاح طلبان در راستای تامین منافع غرب افزود: افرادی به عنوان گروه فشار در عرصه سیاسی فعالند و اتفاقا همین افراد هستند که عرصه نفوذ آمریکا را در کشور ما آماده می کنند.

کوشکی در ادامه گفت: اگر آمریکا در کشور نفوذی داشته باشد از طریق همین چهره ها هست و این ها افرادی هستند که با حمایت صریح آمریکا و انگلیسی ها درحوادث سال ۸۸ آنها را به مردم معرفی شده اند.

این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه همه اصلاح طلبان در این مجموعه جای نمی گیرند خاطرنشان کرد: حتی جان کری علنا به حمایت بخشی از این فعالین سیاسی غرب گرا اشاره داشته است که اظهار نظرهایی از این دست به این بخش از فعالین سیاسی که حتی ممکن است تریبون، رسانه، پست و موقعیت داشته باشند، اشاره می کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در تشریح اظهار نظر اخیر وزیرخارجه انگلیس در مورد لزوم ایجاد تغییرات سیاسی در ایران افزود: این اظهار نظر وزیر خارجه انگلیس در مورد تغییر و اثرگذاری در رفتار سیاسی ایران، اشاره به این گروه های موجود در عرصه سیاست کشور دارد.

محمدصادق کوشکی همچنین در مورد اظهارنظر دیگر هاموند در مورد تغییر موضع ایران در قبال اسرائیل اظهار داشت: هاموند با این بخش از فعالین سیاسی ایران ارتباط داشته و دم خور بوده است و این عده از فعالین اصلاح طلب کسانی هستند که بارها به اشکال مختلف در گفتارها و رسانه هایشان بی اعتنایی خود به قضیه فلسطین را با طرح کنار آمدن با رژیم صهیونیستی مطرح کردند.

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در همین زمینه افزود: امیدواری امثال هاموند این است که با تقویت موقعیت این بخش از فعالین سیاسی غرب گرا، این تغییر به وجود آید.

وی در مورد بخشی از سخنان “دکتر روحانی رئیس جمهور” در مورد ایجاد روابط فی مابین بر مبنای اعتماد متقابل خاطرنشان کرد: اعتمادسازی دوجانبه در رابطه با انگلیس معنا ندارد، چون ملت ایران در ۱۸۰سال گذشته از این کشور فریب کاری، خوی استکباری و توسعه طلبی دیده است و مردم ایران حتی یک مورد هم در قبال انگلیسی ها نیاز به اعتمادسازی ندارند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در مورد لزوم اعتمادسازی از طرف انگلیس گفت: قطعا باید انگلیسی ها کارنامه سیاه ۱۸۰ساله خود را یا مخفی و یا بازسازی کنند و بایستی این اعتمادسازی یک طرفه و از سوی انگلیسی ها صورت گیرد تا اعتماد مردم ایران را به انگلیس جلب شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *