مجلس خبرگان رهبری با افزایش تعداد اعضایش مخالفت کرد

موضوع افزایش تعداد اعضای خبرگان رهبری به ۹۹ نفر یکی از دستور کارهای هجدهمین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری بود که با رای منفی نمایندگان این مجلس تعداد اعضای خبرگان ۸۶ نفر باقی ماند.

به گزارش تبریز بیدار به نقل از نسیم، موضوع افزایش تعداد اعضای خبرگان رهبری به ۹۹ نفر یکی از دستور کارهای هجدهمین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری بود که با رای منفی نمایندگان این مجلس تعداد اعضای خبرگان ۸۶ نفر باقی ماند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.