خارجی های تراکتور از امروز در تمرینات

بازیکنان خارجی سرخ پوشان تبریزی از امروز در تمرینات تراکتور سازی حاضر می شوند.

به گزارش تبریز بیدار،  چهار بازیکن خارجی تیم فوتبال تراکتور سازی تبریز پس از بازگشت به تبریز از امروز در تمرینات شرکت می کنند.

ایان رامسی، آگوستو سزار، حمزه یونس و کارلوس کاردوسو به منظور استراحت به کشورهایشان سفر کرده بودند.

تمرینات سرخ پوشان تبریزی از روز های گذشته و پس از استراحت ۴ روز بازیکنان، در تبریز و پشت درهای بسته دنبال می شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.