در ۹ ماه گذشته یک میلیون نفر توریست به جمهوری آذربایجان مسافرت کرده است

در ۹ ماه گذشته نزدیک به یک میلیون نفر توریست به جمهوری آذربایجان سفر کرده است. به گفته معاون وزیر فرهنگ و گردشگری آذربایجان ناظم صمداف این توریست ها از کشور های روسیه و ترکیه و گرجستان و ایران به آذربایجان سفر کرده اند.

به گزارش تبریز بیدار به نقل از آپا در ۹ ماه گذشته نزدیک به یک میلیون نفر توریست به جمهوری آذربایجان سفر کرده است. به گفته معاون وزیر فرهنگ و گردشگری آذربایجان ناظم صمداف این توریست ها از کشور های روسیه و ترکیه و گرجستان و ایران به آذربایجان سفر کرده اند.

وی افزود: بحران های اقتصادی پیش آمده در کشورهای همسایه تاثیر مستقیمی در آمار توریست ها گذاشته است به طوری که توریست های روسی نسبت به سال قبل ۸۷۰۰۰ نفر کاهش داشته اند.

خاطر نشان میشود جمعیت جمهوری آذربایجان حدود ۱۰ میلیون نفر است که با این آمار حدود یک دهم جمعیت این کشور توریست به آذربایجان مسافرت کرده است.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.