ساعت رسمی کشور امشب یک ساعت به عقب کشیده‌ می‌شود

بر اساس قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۸۶ مجلس، ساعت رسمی کشور از ساعت ۲۴ امشب یک ساعت به عقب کشیده می‌شود و ساعت در ساعت ۲۴ اول فروردین‌ماه هر سال، یک ساعت به جلو کشیده می‌شود.

به گزارش تبریز بیدار به نقل از نسیم، بر اساس قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۸۶ مجلس، ساعت رسمی کشور از ساعت ۲۴ امشب یک ساعت به عقب کشیده می‌شود و ساعت در ساعت ۲۴ اول فروردین‌ماه هر سال، یک ساعت به جلو کشیده می‌شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.