هیئت رئیسه کمیسیون های شورا مشخص شد؛

شکست حضرتی پس از دو سال و سرنوشت نامعلوم یکی از مهم ترین کمیسیون های شورا

انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون های شورای شهر تبریز صبح امروز در محل عمارت شهرداری تبریز برگزار شد.

به گزارش تبریز بیدار، انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون های شورای شهر تبریز صبح امروز در محل عمارت شهرداری تبریز برگزار شد.

بر این اساس، بالاخره پس از دو سال حصار  کمیسیون فرهنگی شورای شهر شکست و اکرم حضرتی نتوانست به ریاست این کمیسیون مهم شورا دست یابد و جای خود را به حاجی زاده نماینده جوان شورا داد، گفتنی است عابدزاده نایب رئیس و بهروز خاماچی نیز به عنوان دبیر کمیسیون فرهنگی شورا انتخاب شدند.


ریاست کمیسون عمران نیز به مانند سابق به ایرج شهین باهر رسید و حاجی پور و بابایی اقدم به ترتیب به سمت نایب رئیسی و دبیری این کمیسیون انتخاب شدند.


اما در ادامه ریاست کمیسیون تازه تاسیس و مهم شهرسازی و معماری شورا به بابایی اقدم رسید و حاجی پور به مانند کمیسیون عمران به سمت نایب رئیسی و شهین باهر به سمت دبیری انتخاب شدند.


محدث نیز به ریاست کمیسیون خدمات شهری، انتخاب شد. در این جلسه که با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد،  حاجی پور به عنوان نایب رئیس و  حبیب شیری آذر به عنوان دبیر کمیسیون انتخاب گردیدند.


جعفر مدبر با اکثریت آرا به عنوان رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک انتخاب شد. در این جلسه که با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد، دکتر درسخوان به عنوان نایب رئیس و مهندس داود امیرحقیان به عنوان دبیر کمیسیون انتخاب گردیدند.


 داود امیرحقیان نیز توانست به ریاست کمیسون تحقیق  و نظارت شورا دست یاید، در این جلسه که با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد، محمد حسن اسوتچی به عنوان نایب رئیس و دکتر جعفر مدبر به عنوان دبیر کمیسیون انتخاب گردیدند.

ریاست کمیسیون سرمایه گذاری نیز به چمنی رسید، در این جلسه که با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد، دکتر جعفر مدبر به عنوان نایب رئیس و مهندس سعید محدث به عنوان دبیر کمیسیون انتخاب گردیدند.


شایان ذکر است  گفته می شود که انتخاب ریاست کمیسیون برنامه و  بودجه به دلیل رای ممتنع  یکی از اعضا و مساوی بودن آرای دو کاندید دیگر به روز دیگری موکول شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *