آب۱۰ تا ۳۰ درصد گران شد

با تصویب شورای اقتصاد، نرخ آب از اول مهر برای مصارف مختلف از ۱۰ تا ۳۰ درصد گران شد.

به گزارش تبریز بیدار با تصویب شورای اقتصاد، نرخ آب از اول مهر برای مصارف مختلف از ۱۰ تا ۳۰ درصد گران شد.

براساس مصوبه شورای اقتصاد، نرخ تعرفه های آب شرب شهری در کاربری های خانگی به ازای هر واحد مسکونی برای بازه مصارف کمتر از ۱۵ متر مکعب در ماه به میزان ۱۰ درصد، برای بازه مصارف از ۱۵ تا ۲۰ متر مکعب در ماه به میزان ۱۵ درصد، برای مصارف بیش از ۲۰ تا ۴۰ متر مکعب درماه به میزان ۲۰ درصد، برای مصارف بیش از ۴۰ متر مکعب درماه به میزان ۳۰ درصد و برای کاربری های غیرخانگی به میزان ۲۰ درصد افزایش می  یابد.

پیش از این قائم مقام وزیر نیرو از احتمال افزایش ۲۰ درصدی قیمت آب طی یک هفته آینده خبر داده بود.

براساس این مصوبه که نوبخت ابلاغ کرده، نرخ فروش آب تولیدی آب شیرین کن در ایستگاه های توزیع آب درمحل و در ظروف خریداران برای هر لیتر حداکثر ۲۵ ریال تعیین می شود.

همچنین نرخ فروش آب شیرین تولیدی بخش خصوصی (آب شیرین کن) که از طریق شبکه توزیع دراختیارمشترکین قرارمی گیرد به ازای هرواحد مسکونی تا مصرف ۱۰مترمکعب در ماه براساس تعرفه آب بهای خانگی محاسبه و برای مصارف مازاد بر آن به ازای هر متر مکعب تا سقف قیمت قرارداد با بخش خصوصی محاسبه و اخذ می گردد.

کارمزد دفع فاضلاب برای مشترکین خانگی ۷۰ درصد و غیر خانگی ۱۰۰ درصد آب بهای مصرفی تعیین می شود. همچنین در ماه های گرم سال (خرداد، تیر، مرداد و شهریور)، برای مصارف غیرخانگی و برای مصارف خانگی طبقه مصرف بالاتراز۲۵ متر مکعب درماه، ۲۰ درصد بهنرخ آب مصرفی اضافه می شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.