«عکس خبر» تبریز بیدار

از «ایران امن» تا دلایل «دلسردی قالیبافان»

از این پس، روزهای دوشنبه هر هفته با «عکس خبر» تبریز بیدار، حرف و سخن مقامات استانی را به عکس بی روتوش‌شان، الصاق می‌کنیم،تا جملات مدیران کوتاه و مختصر و البته کاملاً گویا برای مخاطب بازتاب داده شود.

به گزارش تبریز بیدار از این پس، روزهای دوشنبه هر هفته با «عکس خبر» تبریز بیدار، حرف و سخن مقامات استانی را به عکس بی روتوش‌شان، الصاق می‌کنیم،تا جملات مدیران کوتاه و مختصر و البته کاملاً گویا برای مخاطب بازتاب داده شود. طبیعتاً یک هفته فاصله زیادی است و سعی می کنیم در ادامه راه این فاصله را کم کرده و حداقل هر هفته دوبار با «عکس خبر» میهمان نگاه گرم شما باشیم.


Image title

Image title

Image title

Image title

Image title


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.