علی کریمی خطاب به عضو شورای شهر تبریز:به صدقه شما نیاز نداریم!

در جلسه شورای شهر تبریز، فریدون بابایی اقدم به ذکر خاطره ای از علی کریمی پرداخت.

به گزارش تبریز بیدار در جلسه عصر دیروز[سه شنبه] شورای شهر تبریز، زمانی که موضوع کمک پانصد میلیونی شهرداری به باشگاه تراکتور مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود، فریدون بابایی اقدم با ذکر خاطره ای گفت: دو سال قبل بنده به همراه آقای شهین باهر به تهران سفر می کردیم. اتفاقاً در هواپیما با علی کریمی بازیکن سابق تراکتور همسفر شدیم. من به کریمی گفتم: «برای رفع مشکلات مالی تیم قرار گذاشتیم پانصد میلیون به تیم کمک کنیم» که علی کریمی در جواب من گفت: تراکتور به صدقه شما[شورا] نیاز ندارد! 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.