با کاهش تعداد اعضای شورای شهر موافق هستید یا مخالف؟

مجلس شورای اسلامی به کاهش تعداد اعضای شورای شهرها در دور آتی رای مثبت داد و بر این اساس طبق قانون مقرر شده تعداد اعضای شورای شهر تبریز، ۱۳ الی ۱۵ نفر باشد که بستگی به آمار جمعیت تبریز در سرشماری سال ۹۵ دارد.

به گزارش تبریز بیدار، مجلس شورای اسلامی به کاهش تعداد اعضای شورای شهرها در دور آتی رای مثبت داد و بر این اساس طبق قانون مقرر شده تعداد اعضای شورای شهر تبریز، ۱۳ الی ۱۵ نفر باشد که بستگی به آمار جمعیت تبریز در سرشماری سال ۹۵ دارد. 

آنچه که مسلم است تعداد اعضای شورای شهر تبریز حداقل ۶ نفر کاهش خواهد داشت. 

در دور قبلی تعداد اعضا ۱۱ نفر بود که با افزایش چشمگیر به ۲۱ نفر ارتقا یافت اما اکنون نهادهای نظارتی به این نتیجه رسیده اند که برای افزایش بازدهی کیفی شوراها باید به کاهش کمیّت رای بدهند.

حال با این اوصاف شما چه نظری در این باره دارید؟ آیا با کاهش تعداد نفرات شورا موافق هستید یا خیر؟! اگر موافقید چرا و اگر مخالفید دلیلش چیشت؟

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.