مدیر مرکز فناوری اطلاعات وزارت ارشاد در تبریز :

تعداد کاربران اینترنت در ایران به ۴۰ میلیون نفر رسید

مدیر مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی گفت : ضریب نفوذ اینترنت در ایران ۵۳ درصد و تعداد کاربران اینترنت در کشور نزدیک ۴۰ میلیون کاربر است که ۱۱ میلیون از آنها اینترنت همراه استفاده می کنند.

به گزارش تبریز بیدار به نقل از ایرنا، مرتضی موسویان روز چهارشنبه دراولین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال و همراه در دانشگاه هنر اسلامی تبریز،اظهار کرد : ضریب نفوذ اینترنت در ایران بالاتر از متوسط جهانی است که بر اساس پژوهش های انجام شده در سال ۱۴۰۴ این تعداد به ۷۶ درصد و ۶۰ میلیون کاربر افزایش می یابد . 


وی افزود : اینترنت قابل دسترس مردم در ایران با پهنای باند ۲۱.۵ مگابایت بوده و متوسط زمان توقف و استفاده از اینترنت ۱۶ ساعت در ماه است . 


موسویان تعداد کاربران اینترنت را در جهان سه میلیارد کاربر اعلام کرد و گفت : متوسط ضریب نفوذ جهانی اینترنت ۴۸ درصد است . 


وی با تبیین سناریوهای آینده کاربرد اینترنت برای سال ۱۴۰۴ ،گفت : بر اساس تحقیقات و پژوهش های انجام شده سناریوهای آینده شامل سناریوی ممکن،سناریوی آینده باورکردنی،آینده محتمل و در نهایت سناریوی آینده مطلوب را شکل می دهد که با توجه به سناریوی مطلوب، تعداد کابران اینترنت در ایران به ۶۰ میلیون نفر در کشور می رسد و متوسط توقف ماهانه افراد در شبکه های مجازی و اینترنت هم ۱۲۰ ساعت است.


وی افزود : در افق محتمل آینده برای سال ۲۰۳۰ میلادی اتصال کامل انسان در فضای مجازی و شبیه سازی تمام حواس انسان به ۱۰۰ درصد خواهد رسید و در حال حاضر نیز اتصال دیداری انسان با فضای مجازی به ۸۰ درصد، شنیداری ۹۰ درصد،بویایی ۱۴ درصد،چشایی ۲۲ درصد و لامسه به هفت درصد با واسطه رسیده است . 


موسویان همچنین تاکید کرد : کشوری که بتواند داده های بزرگ را مدیریت کند درصدر کشورهای دیگر قرار می گیرد و دارای قدرت خواهد بود . 


معاون آموزشی ،پژوهشی و فناوری دانشگاه هنر اسلامی تبریز نیز در این مراسم گفت : محیط مجازی در واقع فضای دوم زندگی انسان شده و محیط زندگی و کار را تحت سیطره خود درآورده است . 


پیربابایی اظهار کرد : دنیای مجازی در حقیقت دنیای رسانه است و کارکرد رسانه در آن توسعه یافته و نیازهای جدیدی را به وجود آورده است . 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.