پس از شکست در سوریه؛

نقشه شوم داعش برای حضور در قفقاز

داعش در فکر اشغال شمال قفقاز است.

به گزارش تبریز بیدار  به نقل از پابلیکا.آذ، در پاییز سال گذشته داعش با سران منطقه قفقاز که از حامیان و متحدانش هستند،پیمان بسته است. این گروهک  برای گرفتن سرزمین های قفقاز آماده حمله به این مناطق می باشد.تمامی سران  گروه های تند رو و وهابی  قفقاز را  برای پیوستن به داعش  متقاعد کرده اند  به همین منظور  سران کشورهای قفقاز تمامی فعالیت های داعش را زیر نظر گرفته و  آماده برخورد با این گروهک تروریستی می باشند

این مطالب را روزنامه  روسی زبان « Soverşenno sekretno » بیان داشته و تحلیل کرده است که وزیر کشور روسیه برای مبارزه با داعش و فعالیت های این گروهک تروریستی خود را برای مبارزه آماده کرده است.

در ادامه وی بیان می کند که داعش حداقل در ۸۰ کشور فعالیت دارد و این تهدید بزرگ برای کشورهای جهان و بخصوص منطقه قفقاز می باشد. داعش که به اهداف خود در کشور سوریه دست نیافته و در جبهه و جنگ شکست خورده برای ایجاد نا امنی نظر به کشورهای قفقاز دارد تا شاید با این روش برای کشور روسیه خطر ایجاد کند که به هیچ عنوان نمی تواند به این اهداف خود برسد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.