نائب رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس:

بیانیه ۵ نماینده علیه گزارش کمیسیون ویژه برجام وجاهت قانونی ندارد

محمدرضا پورابراهیمی داورانی تصریح کرد: اگر در کمیسیون برجام بر اساس آیین نامه داخلی مجلس گزارش تهیه شده است، دیگر اعتراضاتی از این دست قابل قبول نبوده و از نظر اخلاقی وجاهت نداشته و رویکرد آن قانونی نیست.

به گزارش تبریز بیدار، محمدرضا پورابراهیمی داورانی، نائب رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس در گفت و گو با دانا در خصوص اعتراض ۵ نماینده مخالف با گزارش کمیسیون برجام و بیانیه آنها اظهار داشت: کمیسیون برجام بر اساس رأی نمایندگان و آئین نامه داخلی مجلس تشکیل شده و کار خود را شروع کرد.

وی در ادامه با اشاره به این موضوع که کمیسیون برجام کار خود را به خوبی انجام داد گفت: گزارشی که از سوی کمیسیون برجام ارائه شد از حق نگذریم بسیار کارشناسی و دقیق بود و زمان زیادی برای تهیه آن وقت صرف شده بود.

نائب رئیس کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس با بیان این موضوع که در هر کمیسیون، نظرات موافق و مخالفی وجود دارد یادآور شد: موضع‌گیری نمایندگانی که بیانیه دادند از جهت نارضایتی آنها از گزارش بود، اما نباید بعد از ارائه گزارش این موضع گیری علنی می شد، چرا که وحدت و همدلی در مجلس را خدشه دار می کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به این که این بیانیه خوشایند نبوده اذعان داشت: هر گونه اقدامی که شکاف میان نمایندگان را بیشتر کند مورد نکوهش است و متناسب با آیین نامه های مجلس نیست.

پور ابراهیمی همچنین گفت: اگر قرار باشد هر کجا که اکثریت نظر خود را اعلام کردند، اقلیت نیز در کنار آن یک بیانیه بدهند، این موضوع با فلسفه دموکراسی و نگاه مبتنی بر آرای حداکثری قابل قبول نیست.

وی با بیان این نکته که ایجاد اختلاف به ویژه در مسائل هسته‌ای مورد حمایت نمایندگان نیست گفت: این حاشیه ها باعث می شود که ما نتوانیم مواجهه اقتداری خود را در رویارویی با دشمنان هسته ای کشور داشته باشیم.

این نماینده مجلس تصریح کرد: اگر در کمیسیون برجام بر اساس آیین نامه داخلی مجلس گزارش تهیه شده است، دیگر اعتراضاتی از این دست قابل قبول نبوده و از نظر اخلاقی وجاهت نداشته و رویکرد آن قانونی نیست.

پور ابراهیمی با انتقاد از این روند بیان داشت: اعتراض نسبت به گزارش نهایی از سوی این نمایندگان و بیانیه آنها نوعی بدعت به شمار می رود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.