نوشتن خاطرات ابزاری برای آرامش

نوشتن خاطرات و آزادسازی ذهن می‌تواند راهی برای رسیدن ما به آرامش روانی محسوب ‌شود.

به گزارش تبریز بیداربه نقل از باشگاه خبرنگاران،متین‌السادات‌نصری روان شناس و مدرس دانشگاه  اظهار کرد: نوشتن خاطرات یعنی رها‌ساختن و بیرون‌ریختن افکار، احساسات، ادراک شخصی و آزاد‌سازی ذهن است.

وی تصریح کرد: مسلماً هرفردی به گونه‌ای می‌تواند این رهایی را تجربه کند به عنوان مثال فردی با نوشتن نظم، دیگری با نوشتن نثر و یا طراحی و نقاشی ذهن خود را می‌تواند خالی کند.
نصری خاطر‌نشان کرد: راهی که برای خودابرازی استفاده می‌شود مهم نبوده اما مهم آن است که آنچه در ذهن رسیده را تا بدون سانسور و ویرایش به بیرون ریخته تا ذهن ما به ‌سویی که خود می‌خواهیم؛ سوق پیدا کند.
این روان‌شناس تاکید کرد: آزادسازی ذهن برای ما آرامش نسبی به ارمغان آورده و این فرصت را در اختیار ما می‌گذارد که بتوانیم با تأمل بیشتر به موضوعات اطراف نگاه کنیم.
نصری گفت: نوشتن خاطرات می‌تواند به عنوان ابزاری در خدمت خودآگاهی باشد بنابراین باید از این ابزار آسان و دردسترس می‌توان برای آرامش روانی استفاده کرد. 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.