کوثری تشریح کرد؛

چرا طرح دوفوریتی برجام رای نیاورد؟

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح “اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام” قطعا به صورت مطلوب، جوابگوی مسائل و نگرانی‌های موجود نخواهد بود.

به گزارش تبریز بیدار به نقل از تسنیم، اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، درباره “طرح اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام” اظهار داشت: در اصل، این طرح باید بر اساس گزارش کمیسیون ویژه برجام تهیه می‌شد و اگر این طرح، مبتنی بر گزارش کمیسیون ویژه برجام بود، بسیاری از دغدغه‌های موجود نیز حل و رفع می‌شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: اما چون طرح حاضر بر اساس گزارش نهایی این کمیسیون تهیه نشده است، طرح دو فوریتی آن نیز رای نیاورد و یک طرح فوریتی آن نیز بسیار تعجیلی کار شده است.

کوثری متذکر شد: طرح اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام قطعا به صورت مطلوب، جوابگوی مسائل و نگرانی‌های موجود نخواهد بود.

وی در پاسخ به این سوال که خروجی کار کمیسیون ویژه برجام قرار بود به چه چیزی منتج شود، گفت: در وهله نخست قرار بود نتیجه کار کمیسیون ویژه برجام به صورت گزارش در صحن علنی منتشر شود و در درجه دوم نیز این گزارش نهایی توسط کمیسییون  به مجلس ارائه شود اما بعد از گزارشی که خارج از کمیسیون تهیه شده بود، دیدیم که آن خاصیت لازمی که باید داشته باشد را ندارد.

وی یادآور شد: در حال حاضر این طرح به یک فوریت درآمده است، هیئت رئیسه و ریاست به دنبال آن هستند که این طرح را به هر صورتی که شده تصویب کنند اما معتقدیم که طرح به مراتب قوی‌ترمی‌توانست تهیه شود، در واقع با قوی تهیه کردن طرح، می‌توانستیم تاحد زیادی به نگرانی‌های موجود پاسخ مناسب بدهیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصریح کرد: در اصل آن چیزی که ما از کمیسیون ویژه انتظار داشتیم با طرح موجود حاصل نمی‌شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.