تصاویر/واکنش های نمایندگان تبریز در بررسی کلیات طرح یک فوریتی برجام؛

از آئین نامه خوانی فرهنگی تا علامت چهار چهار پزشکیان

طرح یک فوریتی اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام امروز در مجلس با حضور نمایندگان تبریز به تصویب رسید.

به گزارش تبریز بیدار طرح یک فوریتی اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام امروز در مجلس با حضور نمایندگان تبریز به تصویب رسید. در ادامه تصاویر واکنش های نمایندگان تبریز اسکو و آذر شهر را در بررسی برجام مشاهده می کنید.

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.