افراطی گری در پوشش اعتدال؛

یک تشکّل غیر قانونی در دانشگاه شهید مدنی، از محکوم فتنه برای سخنرانی دعوت کرد!

آذر منصوری قرار است روز چهارشنبه پیش رو، در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان سخنرانی داشته باشد آنهم به دعوت تشکلی که مجوز فعالیت ندارد.

به گزارش تبریز بیدار؛ آذر منصوری یکی از محکومانی است که به دلیل تبلیغ علیه نظام و قصد بر هم زدن امنیت ملی در فتنه 88 به سه سال زندان محکوم شد. در سوابق او عضویت در شورای مشاوران خاتمی و عضو شورای مرکزی حزب منحله مشارکت وجود دارد. منصوری مدتی نیز معاون سیاسی دبیرکل این حزب بوده است. 


حال، فردی با این مشخصات و با این سوابق قرار است روز چهارشنبه پیش رو، در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان سخنرانی داشته باشد آنهم به دعوت تشکلی که مجوز فعالیت ندارد.


منصوری در شرایطی برای سخنرانی در دانشگاه شهید مدنی می آید که جدیداً مشارکتی ها در پوشش حزب اتحاد ملت فعالیت های سیاسی و انتخاباتی خود را کلید زده اند.


در این باره نکاتی وجود دارد که لازم است مسئولین دانشگاه نسبت به آن پاسخگو باشند. اول اینکه چرا دانشگاه شهید مدنی به جولانگاه فتنه گران تبدیل شده است؟ آیا روا نبوده و نیست که دانشگاه به شعار اعتدال دولت پایبند بوده و افراد معتدل در دانشگاه ها حضور یابند؟


دوم اینکه چرا یک تشکلی که مجوز فعالیت ندارد اقدام به این امر نموده است ؟ 


و آخر الامر اینکه آذر منصوری به چه مناسبت قرار است در دانشگاه سخنرانی داشته باشد؟ آیا جز این است که مشارکتی ها پیش از همه، فعالیت های انتخاباتی را کلید زده اند و مع الاسف دانشگاه ها نیز فضای لازم را در اختیار آنها قرار می دهند.


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.