معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

آذربایجان شرقی رتبه اول تولید مواد آرایشی و بهداشتی کشور را دارد

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: آذربایجان شرقی رتبه یک تولید مواد خوراکی، آرایشی و بهداشتی را در کشور دارد.

به گزارش تبریز بیدار به نقل از مهر،  مسلم نجفی بعداز ظهر روز دوشنبه در نشست مطبوعاتی خود ضمن تشریح فعالیت های این معاونت و شعار سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۱۵ مبنی بر ایمنی مواد غذایی از مزرعه تا سفره، با تأکید برگسترش مدیریت نظارتی بر سلامت و امنیت غذایی اظهار داشت: ما قطب تولید مواد خوراکی، آرایشی و بهداشتی هستیم و در این حوزه استان ما رتبه یک کشوری را دارد.

وی تعداد واحدهای شناسه دار نظارت را ۳۰۵ واحد خواند و افزود: در سال ۹۳، هشت هزار و در ۶ ماهه اول سال جاری تا به امروز ۴ هزار مورد بازدید داشته ایم.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با اشاره به جمع آوری و معدوم کردن ۱۷۷ تن انواع مواد غذایی و ۸۷ مورد کالای غیربهداشتی و غیرمجاز در سال گذشته ادامه داد: در ۶ ماهه اول ۹۴، ۷۴ مورد کالای معدومی داشته ایم.

وی در این راستا افزود: در حوزه سلامت محور، قاچاق کالاهای آرایشی و بهداشتی بیش ترین آمار را داراست.

 وی در ادامه با اشاره به گسترش و تشدید نظارت، مراقبت محصولات در بازار(PMS)، استفاده از بستر خدمات الکترونیک، تقویت زیرساخت های فنی، تقویت مسئولین فنی شبکه ها، فرهنگ سازی در حوزه غذا، آن ها را برنامه های آتی این معاونت در سال جاری برشمرد و کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان را جزو فعال ترین کارگروه ها خواند و افزود: سال گذشته، آذربایجان شرقی درحوزه مبارزه با قاچاق کالاها و ارز رتبه اول کشوری را کسب نمود و کارگروه سلامت و امنیت غذایی در استان ما، هم در حوزه مدیریت غذا و هم در حوزه نظارت جزو فعال ترین کارگروه هاست.

نجفی با تکیه بر طرح تحول نظام سلامت ادامه داد: کم کردن یا قطع کردن مراجعات مردم برای دست یابی به داروها برای فرد بستری شده در بیمارستان ها و کم کردن هزینه های بستری بیماران است و خوشبختانه یکی از موفقیت های این طرح، مدیریت کمبودهای دارویی در کشور و استان است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تبریز افزود: سیاست دولت تقویت تولیدات داخلی و مشابه ایرانی است و ما در این زمینه ۳۰ مورد کمبود دارویی داریم که بر اساس نیازهای فصلی این رقم نوسان دارد.

وی افزود: میزان سهمیه دارویی نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

وی با تأکید بر آزمایش های کنترل مواد غذایی، آزمایشگاه مواد غذایی تبریز را قطب شمال غرب کشور دانست و گفت: در سال ۹۳، از ۱۶ هزار و ۵۰۰ مورد آزمایش شده، ۸ درصد غیراستاندارد و رد شده بودند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تبریز تعداد آزمایش های انجام شده امسال را ۱۰ هزار مورد خواند.

نجفی ضمن اشاره به کمبودهای دارویی و تخلفات گروه پزشکی و راه اندازی سامانه ۱۶۹۰؛ از راه اندازی سامانه ۱۴۹۰ تا پایان سال جاری خبر داد و با تأکید بر لزوم نصب چراغ راهنما در محصولات عرضه شده در بازارها تصریح نمود: این چراغ راهنما شبیه چراغ راهنمایی و رانندگی بوده و سه رنگ دارد و نشان دهنده میزان غیرمجاز، متوسط و مجاز نمک، روغن و شکر به کار رفته در محصولات است وغیرمجاز بودن آن با رنگ قرمز، مجاز بودن آن با رنگ سبز مشخص می شود.

وی در این راستا ادامه داد: طرح برچسب تغذیه ای از اول سال ۹۴ شروع و به تدریج تمامی برچسب های مواد غذایی با چراغ راهنمای تغذیه ای وارد بازار خواهند شد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.