حاشیه ای بر دیالوگ چند دقیقه ای نجفی و شیاری

شورای شهر را می توان بزرگترین مقصر این موضوع قلمداد کرد که به وظایف نظارتی خود آنگونه که باید عمل نمی کند این موضوع نه یک ادعای رسانه ای که اذعان برخی از اعضای شوراست.

به گزارش تبریز بیدار؛ روز یکشنبه شورای شهر دقایقی به بگو و مگوی شهردار تبریز با یکی از اعضای شورا تبدیل شد. شیاری معتقد بود شهرداری نباید برای مسابقاتی همچون قهرمانی ورزش های زورخانه ای هزینه بکند. استدلالش هم این بود که شهرداری خودش مدعی است پول کارمندانش را بزور تامین می کند اما چه شده که شهرداری مدام لایحه می آورد و بودجه تصویب می کند؟! 

شهردار تبریز نیز با این عبارت که «تهمت بزنید جواب می دهم» ادعای شیاری را رد کرد. پشت بند اظهارات شیاری و نجفی، اسماعیل چمنی دیگر عضو شورا در مقام دفاع از شهردار گفت: «آقای شیاری بدانند پول مسابقات زورخانه ای را اسپانسر داده است.»


این دیالوگ چند نفره یک پیام بیشتر ندارد و آن اینکه شفافیت مالی در شهرداری کمرنگ شده و یا اساساً از قبل نیز وجود نداشته است. شاهد این ادعا را می توان همین جملات فوق منظور کرد. وقتی برای برگزاری یک مسابقه دو عضو یک شورا، دو نظر متفاوت دارند و شهردار هم از اساس ادعای عضو شورا را منکر می شود، آیا چیزی جز عدم شفافیت مالی در اذهان متبادر می شود؟


این ایراد به نجفی بر نمی گردد گذشتگان این حرکت نامیمون را بنا گذاشته اند و اکنون این شده که همگان مشاهده می کنند. 


شورای شهر را می توان بزرگترین مقصر این موضوع قلمداد کرد که به وظایف نظارتی خود آنگونه که باید عمل نمی کند این موضوع نه یک ادعای رسانه ای که اذعان برخی از اعضای شوراست. 


بدیهی است که عدم شفافیت مالی بی انظباطی مالی را در پی خواهد داشت. اما شفافیت مالی به افزایش اعتماد مردم و به تبع آن افزایش در آمد منجر می شود و این موضوعی نیست که کسی بتواند آنرا رد کند.


اگر شهردار تبریز بخواهد و مهمتر از آن بتواند شفافیت مالی را در شهرداری رقم بزند بزرگترین خدمت را به بزرگترین نهاد خدماتی شهر نموده است. 


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *