شهرتی فر:

مسئولین باید مردم را به حفظ و حراست از میراث تاریخی دعوت کنند

فرماندار تبریز با بیان این که حفظ و حراست از میراث فرهنگی و تاریخی جامعه وظیفه همگانی است ، گفت: مردم و صاحب نظران باید با عزم جدی برای حفظ میراث تاریخی و فرهنگی شهرها و محل اقامت خود با تشکیل سازمانهای مردم نهاد به کمک نهادهای دولتی مربوطه بیایند و انجمن حفظ میراث تاریخی و فرهنگی را حمایت کنند .

به گزارش تبریز بیدار، شهرتی فر در جلسه انجمن حفظ میراث تاریخی و فرهنگی تبریز گفت: کاوش ها و حفاریهای غیر مجاز آسیب جدی به تاریخ فرهنگ وتمدن ما وارد می کنند که باید بصورت جدی پیگیری و مسئولین نیز باید افکار عمومی را به حفظ  و حراست ازمیراث فرهنگی وتاریخی دعوت کنند.

فرماندار تبریز با بیان این که حفظ و حراست از میراث فرهنگی و تاریخی جامعه وظیفه همگانی است ، گفت: مردم  و صاحب نظران باید با عزم جدی برای حفظ میراث تاریخی و فرهنگی شهرها و محل اقامت خود با تشکیل سازمانهای مردم نهاد به کمک نهادهای دولتی مربوطه بیایند و انجمن حفظ میراث تاریخی و فرهنگی را حمایت کنند .


وی با اشاره به اینکه گردشگران معمولا برای بازدید از اماکن تاریخی وفرهنگی سفر می کنند ،گفت: مسئولین و دستگاههای مربوطه باید اهمیت بحث حفظ میراث تاریخی و فرهنگی را به مردم آموزش  دهند و دراین راستا نیز اداره کل آموزش و پرورش و نواحی پنچگانه باید موضوع آموزشهای لازم برای  حفظ وحراست از آثار تاریخی را از مقطع ابتدائی جز برنامه های آموزشی و تربیتی دانش آموزان قرار دهند.


فرماندار تبریز در ادامه گفت: انجمن حفظ میراث تاریخی وفرهنگی شهرستان تبریز برای حفظ آثار تاریخی باید آخرین وضعیت آثار تاریخی موجود در شهرستان را برای برنامه ریزی های آتی تهیه و ارائه نمایند و باید سعی کنیم موضوع  میراث تاریخی و فرهنگی آذربایجانشرقی و تبریز بیشتر مطرح و رسانه ی شود.


در آخراین جلسه مصوب شد تا در بخشداریهای مرکزی وخسروشاه  و دهستانهای تابعه انجمن های حفظ میراث فرهنگی تشکیل یابند تا ضمن شناسایی اماکن و تپه های تاریخی برای معروفی به سازمان میراث فرهنگی ، نسبت به حراست و صیانت ازآنها به کمک مردم اهتمام جدی بعمل آید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.