بازار تبریز در قاب هنر معرق

هنرمند معرق کار تبریزی ازخلق دوباره تمام بخش‌های بازار تاریخی و جهانی تبریز باهنر معرق خبرداد.

به گزارش تبریز بیداربه نقل از باشگاه خبرنگاران، ابراهیم پور بابیان این مطلب افزود:  کل بازارتبریزازجمله پانبیخ چی بازار،دالان میرزاشفیع،دالان میرزارضاو … رابه صورت پلانوبااستفاده ازهنرمعرق کاری می شود.

وی بابیان اینکه بزرگترین کارگاه تولیدمعرق ومنبت آذربایجان شرقی بابیش از ۹۰ هنرمندتشکیل شده است خاطرنشان کرد: کار ساخت تابلوی معرق تیمچه مظفریه تبریز با استفاده از ۱۲ هزار قطعه چوب به پایان رسیده است وساخت معرق شخصیتهاوتیپهای معروف بازارتبریزمانندقالی فروش نیزدربرنامه کاری آنهاقراردارد.


ابراهیم پورهدف ازنقش زدن بازارتبریزدرقاب هنرمعرق راتبلیغ وترویج فرهنگ هنرمعرق درمیان مردم وماندگارکردن طرح بناهای تاریخی همچون بازار تبریزدانست.


به گفته وی،معرق بزرگترین قاب فرش جهان درموزه  فرش تبریزباوزن دوونیم تن ودرابعاد ۵/۸ در ۵/۵ متر و معرق کاری های مصلی بزرگ امام خمینی (ره) تهران و سالن خاقانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ازکارهای شاخص ویوتیم معرق آنهابه شمارمی‌رود.


وی درپایان خواستارتوجه وحمایت بیشترمسئولان ومدیران فرهنگی ازهنرمندان شدوافزود: انتظارماازمسئولان این است که ارزش کارهنری هنرمندان رادرک کنند،چراکه با اندک سرمایه گذاری میتوان به تربیت واشتغال زایی هنرمندان بسیاری اقدام کرد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.