علیلو:

بسته اقتصادی دولت مسکن خفیف است تا درمان کننده

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه بسته اقتصادی دولت برای خروج از رکود جنبه مُسکّن دارد گفت که این بسته مقداری کشور را از رکود خارج می کند اما اقتصاد بیمار کشور به رونق پایدار و برنامه دراز مدت برای خروج از رکود نیاز دارد.

به گزارش تبریز بیدار  به نقل از ایسنا؛ علی علیلو با اشاره به بسته اقتصادی دولت برای خروج از رکود ضمن قدردانی از دولت برای تهیه چنین بسته‌ای گفت: با وجودی که این بسته تاثیرات نسبی را در بازار به دنبال خواهد داشت و مقداری اثرگذار خواهد بود اما باید برای خروج از رکود برنامه اساسی داشت که ما هنوز نام و نشانی از این برنامه نمی‌بینیم.

وی با این اعتقاد که قطعا بسته پیشنهادی دولت تاثیر جامع و فراگیری در بازار برای خروج از رکود نخواهد داشت توضیح داد: با توجه به شرایط موجود پیش بینی ها حکایت از آن دارد که دولت دوباره و در ۶ ماه بعدی بسته دیگری برای خروج از رکود ارائه کند چون این بسته رونق پایدار ایجاد نمی‌کند.

علیلو با بیان اینکه این بسته جنبه مُسکّن خفیف دارد گفت: با توجه به بیمار بودن اقتصاد کشور چنین بسته ای تنها مسکنی است که دردها را اساسی درمان نمی کند.

وی با تاکید بر اینکه کشور برای خروج از رکود به راهکارهایی بالاتر از این بسته نیاز دارد، گفت: از آن جا که کشور به رونق پایدار نیاز دارد دولت باید به جای راهکارهای مقطعی و مسکنی راهکار دراز مدت داشته باشد البته این بسته مقداری کشور را از رکود خارج می کند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه دولت باید با تشکیل کارگروهی برنامه دراز مدتی برای خروج از رکود ارائه کند، افزود: با فرض اینکه این بسته برنامه کوتاه مدت دولت برای خروج از رکود باشد اما سوال این است که دولت چه برنامه دراز مدتی در این رابطه دارد؟

وی در پایان تاکید کرد که دولت با بهره گیری از کارشناسانش و با همکاری مجلس و کمیسیون های مربوطه کاری مشترک برای خروج کشور از آن هم به صورت دائمی تهیه و تدوین کند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.