گزارش تبریز بیدار از یک موضوع مغفول مانده؛

اصرار خاماچی و امتناع دبیری/چرا رئیس شورا مانع حرف زدن خاماچی شد؟

سئوالی که در اذهان به وجود می آید این است که مگر اسناد المیرا خاماچی دقیقا به چه مطالبی اشاره می کرد که دبیری حاضر نشد زمانی به این عضو شورا بدهد تا وی مطالبش را به صورت علنی اعلام دارد؟

سرویس اجتماعی تبریز بیدار/اصغر رئوفی

جلسه این هفته شورای شهر تبریز دارای حاشیه های قابل تامل بسیاری بود ولی یکی از نکاتی که از دید رسانه ها پنهان ماند در خواست رئیس سابق کمیسیون برنامه و بودجه برای اظهار نظر در مورد هدر رفت میلیاردی بیت المال بود که علی رغم اصرار فراوان، تریبونی به وی اختصاص داده نشد.

خاماچی با گفتن این مطلب که اسنادی مبنی بر هدر رفت میلیاردی بودجه در دست دارد و باید شورا به این مساله رسیدگی کند، از رئیس شورا در خواست وقت می کرد که دبیری با این درخواست مخالفت کرد و وقتی با اصرار خاماچی روبرو شد به وی گفت می توانید مطلبتان را به صورت کتبی به ما بدهید.

حال سئوالی که در اذهان به وجود می آید این است که مگر اسناد المیرا خاماچی دقیقا به چه مطالبی اشاره می کرد که دبیری حاضر نشد زمانی به این عضو شورا بدهد تا وی مطالبش را به صورت علنی اعلام دارد؟

مگر نه این است که شورا را مردم برای نظارت بر عملکرد شهرداری انتخاب کرده اند چرا دبیری به عنوان رئیس جلسه از کنار این موضوع به سادگی گذشت؟

آیا رای دادن به لایحه شهرداری واجب بود یا جلوگیری از اسراف میلیارد ها تومان از بیت المال؟

طبق قانون و شرع این حق مردم است که از ریز مخارج و درآمدهای شهرداری و شورا مطلع شوند چرا این حق به این سادگی از مردم گرفته می شود؟

به هرحال تبریز بیدار امیدوار است نمایندگان مردم در پارلمان محلی از حقوق مردمشان دفاع کرده و در جلسه آتی شورای شهر به این موضوع رسیدگی شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.