براساس مصوبه مجلس

ترکیب اعضای هیئت‌ اجرایی انتخابات تغییر کرد

براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی دادستان نیز به عضویت هیئت اجرایی انتخابات اضافه شد.

به گزارش تبریز بیدار به نقل از تسنیم، وکلای ملت در ماده ۷ طرح مذکور ماده ۳۱ قانون انتخابات را مورد اصلاح قرار دادند که بر این اساس مقرر شد بلافاصله پس از صدور دستور شروع انتخابات از سوی وزارت کشور، فرماندار یا بخشدار مرکز حوزه انتخابیه دستور تشکیل هیئت‌های اجرایی حوزه‌های فرعی را به فرماندار یا بخشدار حوزه‌های فرعی، صادر کرده و خود موظف است ظرف ۶ روز در مرکز حوزه انتخابیه، هیئت اجرایی انتخابات را با حضور هیئت نظارت شورای نگهبان به‌ریاست خود و عضویت دادستان و رئیس ثبت احوال مرکز حوزه انتخابیه و ۸ نفر موضوع ماده ۳۲ تشکیل دهند.

بهارستان‌نشینان همچنین با الحاق دو تبصره به ماده ۳۱ قانون موافقت کردند.

طبق این مصوبه مقرر شد در دوره‌هایی که انتخابات مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار می‌شود، برای برگزاری هر دو انتخابات هیئت‌ اجرایی مرکز حوزه انتخابیه و حوزه‌های فرعی (شهرستان و بخش) با ترکیب فرماندار، رئیس اداره ثبت احوال، دادستان و هشت نفر از معتمدین تشکیل شده و هیئت مزبور وظیفه برگزاری هر دو انتخابات را براساس قوانین موضوعه دارد.

همچنین در تبصره دیگری مصوب شد در شهرستان و بخش‌هایی که شورای اسلامی شهرستان یا بخش تشکیل شده است یک نفر از اعضای شورا به‌انتخاب شورای اسلامی شهرستان یا بخش یکی از هشت نفر معتمدین مذکور در تبصره ۲ این ماده می‌باشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.