مدیرکل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز:

شهر تبریز قطب پزشکی ورزشی آسیا می‌شود

مدیرکل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز گفت: ۳۵ تیم ورزشی توسط شهرداری تبریز حمایت می‌شوند و حمایت هیچ کلانشهری مانند تبریز نیست و با اقدامات صورت گرفته به عنوان قطب پزشکی ورزشی در آسیا مطرح خواهیم بود.

به گزارش تبریز بیدار،علیرضا رحیمی ظهر امروز در نشست خبری افتتاح و نمادین شعبه مرکز توانبخشی و ارزیابی پزشکی فوتبال ایران بر توسعه خدمات پزشکی و سلامت ورزشی در تبریز تاکید کرد.

وی گفت: این مرکز یک مرکز غیردولتی و خصوصی است، اما تلاش می‌شود تا شهر تبریز به عنوان دومین شهر مرکز توانبخشی و ارزیابی پزشکی را راه‌اندازی کند و شهرداری تبریز زیرساخت‌ها را فراهم می‌کند.

مدیرکل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز اظهار داشت: در حال حاضر خدمات درمانی گسترده برای بازیکنان فوتبال در مراکز درمانی ارائه می‌شود، اما با افتتاح این مرکز امکان توسعه فعالیت‌ها به صورت علمی میسر می‌شود.

وی تاکید کرد: در بیمارستان بین‌المللی تبریز یک‌هزار متر برای فعالیت‌های مختلف آب درمانی و توانبخشی‌های مختلف اقدام خواهیم کرد.

رحیمی یادآور شد: در حال حاضر خدمات به صورت محدود ارائه می‌شود، اما در آینده خواهیم توانست علاوه بر استان‌های دیگر برای کشورهای اطراف و آسیایی نیز خدمات ارائه می‌دهد.

مدیرکل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز گفت: ۳۵ تیم ورزشی توسط شهرداری تبریز حمایت می‌شوند و حمایت هیچ کلانشهری مانند تبریز نیست و با اقدامات صورت گرفته به عنوان قطب پزشکی در آسیا مطرح خواهیم بود.

وی یادآور شد: طی چند ماه گذشته مراکز درمانی توانبخشی به صورت کامل فعالیت خواهد کرد و در دو مرکز ولیعصر و بیمارستان بین‌المللی تبریز فعالیت می‌کند.

رحیمی تصریح کرد: زمین مستقلی توسط شهرداری تبریز در ماه‌های آینده نیز تعیین می‌شود تا به صورت هویت مستقل ارائه خدمات کند.

وی خواستار همراهی رسانه‌ها شد و گفت: امیدواریم بتوانیم با حمایت‌های شهرداری به مردم تبریز خدمت کنیم و امروز از مراکز درمانی محدود در تبریز به فعالیت‌های گسترده‌ای رسیده‌ایم.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.