معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تبریز عنوان کرد:

تبریز، جدی ترین گزینه برای پایتخت کتاب ایران در سال ۹۵

معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار تبریز گفت: تبریز با وجود پتانسیل های موجود در عرصه کتاب و کتابخوانی و کارهای انجام گرفته دراین شهر یکی از جدی ترین گزینه ها برای پایتخت کتاب ایران در سال ۹۵ خواهد بود.

به گزارش تبریز بیدار،معاون اجتماعی و فرهنگی شهردار تبریز گفت: تبریز با وجود پتانسیل های موجود در عرصه کتاب و کتابخوانی و کارهای انجام گرفته دراین شهر یکی از جدی ترین گزینه ها برای پایتخت کتاب ایران در سال  95 خواهد بود


حجت الاسلام احمد حمیدی در جلسه هماهنگی طرح انتخاب پایتخت کتاب ایران برای سال ۹۵ گفت: شهرداری تبریز با تمام قوا در جهت تحقق جایگاه واقعی کتاب و کتابخوانی از هیچ کوششی فروگذار نخواهد بود.

وی ارائه طرح های نو در قالب برنامه ها و فعالیتهای فرهنگی، ترویجی و ابتکاری در حوزه کتاب را شرط اصلی انتخاب بعنوان پایتخت کتاب ایران دانست و افزود: با برنامه ریزی های صورت گرفته و با ارائه طرح های بکر امیدواریم شهر تاریخی و فرهنگی تبریز در سال ۹۵ بعنوان پایتخت کتاب ایران معرفی شود.

حجت الاسلام احمد حمیدی با بیان این که امروزه، شهرداری ها از یک نهاد صرفا خدماتی در حال تبدیل به یک نهاد اجتماعی هستند ادامه داد در حال حاضر، شاید از نظر سرانه کتابخوانی وضعیت قابل قبولی نداشته باشیم ولی سعی می کنیم که بیش از پیش تبریز را به جایگاه واقعی خود در حوزه کتاب و کتابخوانی مطالعه برسانیم.

وی با اشاره به حمایت معاونت فرهنگی واجتماعی از طرح ها واقداماتی که منجر به تعالی فرهنگی تبریز شود ادامه داد: در شهر تبریز اقدامات و فعالیت های بسیار خوبی در زمینه ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی صورت گرفته است و امیدواریم تبریز هم در عرصه ملی و هم در عرصه جهانی بتواند به عنوان پایتخت کتاب معرفی شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.