شایعات فضای مجازی؛

کشتن جن در یکی از شهرهای ایران! + عکس

عکسی که به تازگی در فضای مجازی دست به دست می شود.

به گزارش تبریز بیدار،  اخبار شایعات با گسترش شبکه های اجتماعی  افزایش پیدا کرده که به تازگی  عکسی باشایعه  “کشتن جن در اطراف یکی از روستاهای مسجد سلیمان” در فضای مجازی دست به دست میشود.

کشتن جن در یکی از شهرهای ایران! + عکس


نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.