تبریزبیدار گزارش میدهد؛

پارادوکس شهرداری منطقه ۴

کارگران شهرداری را می توان قشر مظلوم جامعه شهری دانست افرادی که علیرغم کار کردن در بدترین شرایط، شهرداری آنها را از کمترین حق مسلم شان که دریافت حقوق در زمان مقرر است محروم می کند.کارگران شهرداری که با دستان خود کارهای ماشین آلات را انجام می دهند، همواره در معرضخطرات متعدد جانی قرار دارند.

به گزارش تبریز بیدار؛ پس از اینکه شهرداری در ماه های گذشته حقوق کارگران قسمتهای مختلف از جمله کارگران سازمان پارکها را در زمان مقرر پرداخت نکرده بود،این بار نوبت به کارگران فضای سبز رسید.

کارگران فضای سبز منطقه ۴ هنوز نتوانسته اند حقوق مهر ماه خود را دریافت کنند.

محمد حسن استوتچی روز گذشته در حاشیه جلسه علنی شورا به روال ماه های گذشته موضوعات و تذکرات مدنظر خود را در قالب دشت نوشته ای بین خبرنگاران پخش کرد.

وی در نامه سرگشاده خود نوشت: بازهم متاسفانه مدیریت در شورای اسلامی شهرداری تبریز گل کرده است و کارکنان فضای سبز منطقه ۴ومحدوده های ائل باغی، عباس میرزا، آرپادره سی, یاس و خلعت پوشان تادیروز حقوق مهرماه خود را دریافت نکرده بودند.

پس از انتشار این نامه با استوتچی به گفت و گوی کوتاهی پرداختیم، وی گفت: فرقی بین انسان ها نیست و شهرداری باید نگاه برابری به کارکنان وکارگران خود داشته باشند و کارگران باید حقوق خود را درست هم زمان با حقوق مدیران و نماینده های مردم دریافت کنند.

پس از استوتچی، برای پیگیری این موضوع به سراغ مسئولان شهرداری منطقه۴که از درآمدهای محقق شده آن می توان دریافت که از اوضاع خوبی برخوردار است رفتیم که تلاش خبرنگار ما برای تماس با مسئولین امر بی نتیجه بود.

تبریز بیدار حق پاسخگویی را برای مدیران شهرداری منطقه ۴ محفوظ می داند.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.