سعیدی مطرح کرد:

بازنشستگان در مسئولیت های اجرایی قرار نمی گیرند

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از تشکیل کمیته ای میان کمیسیون اجتماعی و شورای نگهبان برای بررسی ایراد وارده به طرح ممنوعیت به کار گیری بازنشستگان از سوی شورای نگهبان خبرداد و گفت: ایراد شورای نگهبان مبنی بر بی توجهی به تجربه بازنشستگان هیچ مغایرتی با اصل طرح ندارد.

به گزارش تبریز بیدار، محمداسماعیل سعیدی در گفت وگو با خانه ملت، درخصوص ایراد شورای نگهبان به طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در دستگاه ها مبنی بر بی توجهی به توانایی و تجربه بازنشستگان در این طرح، گفت: ایراد شورای نگهبان بااستناد به سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و مغایرت آن بااصل ۱۱۰ قانون اساسی مطرح شده است.

نماینده مردم تبریز، آذر شهر و اسکو درمجلس شورای اسلامی، افزود: طبق بررسی های مقدماتی کمیسیون اجتماعی درخصوص این طرح مشخص شد که در سیاست های کلی اشاره و تاکید به استفاده از ظرفیت بازنشستگان شده به این معنا که باید از ظرفیت، توان وتجربه افراد بازنشسته استفاده شود، اما به طور حتم این موضوع هیچ مغایرتی با اصل طرح ندارد؛ البته می توان دراصلاحیه ای این ایراد را برطرف کرد.

وی با اشاره به تشکیل کمیته ای میان شورای نگهبان و کمیسیون اجتماعی برای بررسی این ایراد، تصریح کرد: مقررشده که با حضورکارشناسان ذی ربط دراین کمیته که نخستین جلسه آن هفته پس از شروع به کار مجلس برگزار می شود موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد؛ بنابراین می توان این ابهام و ایراد را در یک اصلاحیه برای جلب نظر شورای نگهبان مرتفع کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید براینکه ایراد شورای نگهبان هیچ مغایرتی با اصل طرح ممنوعیت به کاری بازنشستگان ندارد، گفت: در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری به این نکته تاکید شده باید از توان و تجربه بازنشستگان استفاده شود، بنابراین این موضوع به آن معنا نیست که افراد بازنشسته را مجددا در مسئولیت دستگاه های اجرایی به کار گرفت؛ اما هدف از طرح ایراد این است که شاید برخی نهادها و یا حتی افراد در آینده تفسیرهای مختلفی از قانون داشته باشند که بهتر است این ایراد برطرف شود.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.